do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Do jakiego zasiłku ma prawo zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu pracy

  data dodania: 17.02.2020

 • Konsekwencje skorygowania przez płatnika składki wypadkowej na podstawie decyzji ZUS

  data dodania: 17.01.2020

 • Czy wydatki na ubezpieczenie pracowników w podróży stanowią koszt podatkowy

  data dodania: 25.05.2018

 • Kiedy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się od pracodawcy o świadczenie uzupełniające zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

  data dodania: 15.01.2018

 • Czy złożenie korekty ZUS IWA może spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

  data dodania: 28.09.2017

 • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2016 r.

  data dodania: 16.01.2017

  31 stycznia 2017 r. upływa termin składania w ZUS przez płatników składek informacji ZUS IWA za 2016 r. Informacja powinna zostać przekazana w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek przy przekazywaniu do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych. Przy czym płatnik musi pamiętać o terminowym złożeniu informacji, ponieważ termin ten nie może być przywrócony przez ZUS nawet na wniosek płatnika.

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

  data dodania: 11.01.2017

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA "Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" za 2016 r. upływa 31 stycznia 2017 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2014 i 2015 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.

 • Jak powinien postąpić płatnik, jeśli nie otrzyma zawiadomienia o obowiązującej go wysokości składki wypadkowej

  data dodania: 29.03.2016

  Do 20 kwietnia 2016 r. ZUS jest zobowiązany przesłać płatnikom składek zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2016 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ma ten obowiązek w odniesieniu do płatników, którzy przez ostatnie, kolejne 3 lata kalendarzowe składali informację ZUS IWA. Jeżeli płatnik nie otrzyma zawiadomienia z ZUS, musi sam zwrócić się do tego organu z wnioskiem o podanie wysokości składki wypadkowej obowiązującej go w roku składkowym 2016-2017.

 • Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2016 r.

  data dodania: 17.03.2016

  Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego. Nie uległy również zmianie główne wskaźniki umożliwiające jej prawidłowe ustalenie. Oznacza to, że dla części płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostanie bez zmian. Nie dotyczy to jednak płatników, którym wysokość składki wypadkowej indywidualnie ustala ZUS.

 • Jaką wysokość składki wypadkowej zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2016 r.

  data dodania: 14.03.2016

  Od 1 kwietnia 2016 r. stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD pozostaną niezmienione w stosunku do roku poprzedniego. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych nadal wynosi 1,80%. Te wysokości stóp obowiązują zatem do 31 marca 2017 r.

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA za 2015 r.

  data dodania: 11.01.2016

  Informacja ZUS IWA jest dokumentem składanym do 31 stycznia za rok poprzedni. Powinni go złożyć płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Przekazywane do ZUS dane w większości przypadków posłużą do wyliczenia im przez ZUS wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Czy członek rady nadzorczej ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

  data dodania: 16.10.2015

  W czasie posiedzenia rady nadzorczej w naszej firmie jeden z członków rady potknął się o kabel i w wyniku upadku zwichnął sobie nadgarstek. Z tego powodu był niezdolny do pracy przez 7 dni. Obecnie domaga się od spółki wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Utrzymuje, że skoro wypadek zdarzył się w czasie posiedzenia rady, ma prawo do świadczeń wypadkowych. Czy ma rację, skoro do ubezpieczeń zgłoszony był tylko z tytułu członkostwa w radzie i nie ma zawartej ze spółką żadnej innej umowy skutkującej obowiązkiem ubezpieczeniowym?

 • Czy płatnikowi, który złożył korektę ZUS IWA, ZUS może podwyższyć stopę procentową składki wypadkowej

  data dodania: 01.06.2015

  Płatnicy, którzy są zobowiązani do corocznego składania informacji ZUS IWA, powinni wnikliwie sprawdzać ten dokument przed przesłaniem go do ZUS. Próba skorygowania ewentualnej pomyłki w informacji ZUS IWA już po jej złożeniu może skończyć się nałożeniem na płatnika dotkliwej sankcji finansowej. W tym zakresie wiele oddziałów ZUS stosuje niekorzystną dla płatników interpretację przepisów. Sądy stoją w tej kwestii raczej po stronie płatników. Dlatego po otrzymaniu niekorzystnej decyzji ZUS warto wnieść odwołanie.

 • Jak samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

  data dodania: 16.04.2015

  Płatnicy składek, którzy przez ostatnie 3 lata nie składali informacji ZUS IWA, muszą indywidualnie ustalić stopę procentową składki wypadkowej. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Dla płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych stopa procentowa składki jest zryczałtowana i wynosi w obecnym roku składkowym 1,80%.

 • Jaką wysokość składki wypadkowej zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2015 r.

  data dodania: 17.03.2015

  Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą 36 grup działalności (wg PKD), natomiast dla 28 grup działalności stopy pozostaną bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszy się z 1,93% do 1,80%. Nowa składka będzie obowiązywać do 31 marca 2016 r.

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  data dodania: 19.01.2015

  Informacja ZUS IWA jest dokumentem składanym do 31 stycznia za rok poprzedni. Powinni go złożyć płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Przekazywane do ZUS dane w większości przypadków posłużą do wyliczenia im przez Zakład wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Jak wypełnić ZUS IWA za 2014 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2015 r., a ponadto w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w przeliczeniu na miesiąc oraz byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2014 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK