do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jaką stawkę zastosować do sprzedaży oprogramowania komputerowego dla szkoły

  data dodania: 17.04.2018

  PROBLEM Firma komputerowa sprzedaje oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Nabywcą jest szkoła podstawowa. Jaką stawkę VAT stosuje się do licencji na oprogramowanie (typu Windows) przy zakupie sprzętu komputerowego (kupionego ze stawką 0%) dla placówek oświatowych, a jaką na programy kupowane oddzielnie (typu Office)? Kiedy będzie to

 • Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na opłaty licencyjne wynikające z umowy zawartej na czas nieoznaczony

  data dodania: 23.11.2017

  PROBLEM Omega sp. z o.o.  (podatnik VAT czynny) nabyła autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego od spółki X. Następnie obie spółki zawarły umowę licencyjną (umowę o korzystanie z programu komputerowego w rozumieniu prawa autorskiego). Na podstawie umowy licencyjnej spółka Omega nabyła niewyłączne prawo do

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na usługi testowania produkowanego oprogramowania

  data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM Zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem do użytku oprogramowania komputerowego. Zgodnie z prawidłami sztuki informatycznej nie powinienem testować dostarczanego przez siebie oprogramowania. Z tego względu nabyłem usługi testowania oprogramowania od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech.

 • Czy w związku z zakupem programu komputerowego należy pobrać podatek „u źródła”

  data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. zakupiła we włoskiej firmie licencję na użytkowanie programu komputerowego. Oprócz klucza licencyjnego i faktury spółka otrzymała certyfikat rezydencji włoskiego sprzedawcy. Czy w tej sytuacji spółka ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego podatek „u źródła”? RADA Nie, w przedstawionej

 • Czy wydatki na szkolenie pracowników z używania programu komputerowego zwiększają jego wartość początkową

  data dodania: 27.10.2017

  Podatnik planuje wykorzystywać w swojej firmie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Jego używanie wymaga odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Jak potraktować wydatki na takie szkolenia?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  data dodania: 12.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Jak traktować podatkowo wydatki na stworzenie programu komputerowego

  data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która tworzy programy komputerowe, a następnie sprzedaje licencje pozwalające na ich użytkowanie. Zatrudniamy programistów do zadań, do których należy tworzenie oprogramowania. Prawa autorskie z tego tytułu przysługują spółce. Wynagrodzenia pracowników zawsze ujmowaliśmy w kosztach na bieżąco.

 • Jak rozliczyć zakup licencji na program komputerowy wraz z wdrożeniem i asystą techniczną

  data dodania: 09.06.2016

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę za zakup licencji na program komputerowy na kwotę 3690 zł brutto. Na fakturze wyszczególniono ponadto dwie pozycje dotyczące kosztów wdrożenia (na kwotę 984 zł) oraz asysty technicznej w trakcie wdrożenia (na kwotę 738 zł). Czy

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup aktualizacji oprogramowania

  data dodania: 23.03.2016

  PROBLEM Posiadamy program finansowo-księgowy, który jest ujęty w naszych księgach rachunkowych jako wartość niematerialna i prawna. Obecnie zakupiono aktualizację tego programu (tzw. "upgrade" dotychczasowej wersji programu). Czy powinniśmy potraktować aktualizację jako ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej? RADA Ustawa o

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu licencji na program komputerowy

  data dodania: 19.02.2015

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług licencyjnych może stanowić dla podatników pewien problem. Do usług tych stosuje się bowiem "ogólne zasady" ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że momentem powstania obowiązku podatkowego będzie co do zasady moment wykonania usługi. Problem w tym, że czasem trudno ustalić, kiedy usługa licencyjna jest wykonana. Ponadto moment powstania obowiązku podatkowego od usług licencyjnych może też być zależny od tego, kiedy podatnik zapłacił za licencję, czy umowa licencyjna jest umową terminową czy bezterminową, a nawet od tego, czy zawarta umowa jest rozliczana jednorazowo czy w okresach rozliczeniowych. W prawidłowym ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego pomoże Państwu ten artykuł.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK