do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Jak traktować podatkowo wydatki na stworzenie programu komputerowego

  data dodania: 23.11.2016

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która tworzy programy komputerowe, a następnie sprzedaje licencje pozwalające na ich użytkowanie. Zatrudniamy programistów do zadań, do których należy tworzenie oprogramowania. Prawa autorskie z tego tytułu przysługują spółce. Wynagrodzenia pracowników zawsze ujmowaliśmy w kosztach na bieżąco.

 • Jak rozliczyć zakup licencji na program komputerowy wraz z wdrożeniem i asystą techniczną

  data dodania: 09.06.2016

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę za zakup licencji na program komputerowy na kwotę 3690 zł brutto. Na fakturze wyszczególniono ponadto dwie pozycje dotyczące kosztów wdrożenia (na kwotę 984 zł) oraz asysty technicznej w trakcie wdrożenia (na kwotę 738 zł). Czy

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup aktualizacji oprogramowania

  data dodania: 23.03.2016

  PROBLEM Posiadamy program finansowo-księgowy, który jest ujęty w naszych księgach rachunkowych jako wartość niematerialna i prawna. Obecnie zakupiono aktualizację tego programu (tzw. „upgrade” dotychczasowej wersji programu). Czy powinniśmy potraktować aktualizację jako ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu licencji na program komputerowy

  data dodania: 19.02.2015

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług licencyjnych może stanowić dla podatników pewien problem. Do usług tych stosuje się bowiem „ogólne zasady” ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że momentem powstania obowiązku podatkowego będzie co do zasady moment wykonania usługi. Problem w tym, że czasem trudno ustalić, kiedy usługa licencyjna jest wykonana. Ponadto moment powstania obowiązku podatkowego od usług licencyjnych może też być zależny od tego, kiedy podatnik zapłacił za licencję, czy umowa licencyjna jest umową terminową czy bezterminową, a nawet od tego, czy zawarta umowa jest rozliczana jednorazowo czy w okresach rozliczeniowych. W prawidłowym ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego pomoże Państwu ten artykuł.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup półrocznej licencji do programu komputerowego

  data dodania: 25.09.2014

  Otrzymaliśmy fakturę za wykup licencji do programu komputerowego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. Fakturę otrzymaliśmy w lipcu, natomiast termin jej zapłaty przypada w sierpniu. Kiedy możemy odliczyć VAT z tej faktury? Jak ująć w księgach rachunkowych zakup licencji?

 • Czy wydatek na zakup ulepszenia programu komputerowego należy amortyzować

  data dodania: 29.05.2014

  Spółka użytkuje program komputerowy. Program ten został przez spółkę nabyty rok temu. Został on zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i jest przez spółkę amortyzowany. Obecnie spółka chce kupić ulepszenie tego programu za kwotę przekraczającą 3500 zł. Ulepszenie zostanie zainstalowane na tym samym komputerze i zaktualizuje wersję poprzednią. W związku z modernizacją istniejącego oprogramowania komputerowego uzyskamy nową licencję do korzystania z dodatkowych funkcji programu. Czy wydatek na zakup ulepszenia należy amortyzować? Jak zakup ulepszenia wpływa na amortyzację dotychczasowej licencji?