do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA

  data dodania: 20.02.2015

  Do 31 marca 2015 r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS ZSWA za 2014 r. Jest to zgłoszenie danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których istniał obowiązek opłacania składki na FEP w poprzednim roku.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy pracownik nie osiągnął żadnego wynagrodzenia

  data dodania: 19.02.2015

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (lub wynagrodzenia za czas choroby) dla pracownika, który zachorował w pierwszym miesiącu pracy bądź powrócił z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego i nie uzyskał żadnego wynagrodzenia, ustala się w specjalny sposób. Przy zmiennym wynagrodzeniu podstawę świadczenia chorobowego oblicza się z wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach.

 • Jak prawidłowo wypełnić informację roczną dla ubezpieczonego

  data dodania: 17.02.2015

  Do 28 lutego płatnicy składek mają obowiązek przekazania ubezpieczonym informacji rocznej o naliczanych składkach ubezpieczeniowych w roku ubiegłym w podziale na poszczególne miesiące. Z uwagi na to, że w tym roku 28 lutego przypada w sobotę, obowiązującym w 2015 r. terminem do przekazania informacji rocznej jest 2 marca. Od 2015 r. płatnicy składek zostali zwolnieni z obowiązku przekazywania informacji rocznej ubezpieczonym podlegającym wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • Jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe uznania umowy zlecenia za umowę o pracę

  data dodania: 12.02.2015

  Wskutek kontroli PIP zakwestionowano nam kilka umów zlecenia, uznając, że osoby zatrudnione na ich podstawie w istocie świadczą pracę w ramach stosunku pracy. Jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe zakwalifikowania przez sąd pracy umowy zlecenia jako umowy o pracę?

 • Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku powoduje konieczność złożenia korekty w ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Omyłkowo wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym powinniśmy naliczyć zasiłek chorobowy. Czy musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe? Czy ta pomyłka wpływa na należności składkowe?

 • Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Sprawowanie funkcji członka zarządu wyłącznie na mocy powołania dokonanego na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek powinien jednak każdorazowo rozstrzygać, czy w konkretnych okolicznościach powołanie danej osoby do zarządu nie doprowadziło do nawiązania więzi prawnej, skutkującej koniecznością naliczania od wypłacanych należności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Członek zarządu spółdzielni powołany na podstawie Kodeksu pracy jest bowiem traktowany jak pracownik.

 • Jakie są zasady sporządzania i przekazywania PIT-11 i PIT-40 za 2014 r.

  data dodania: 02.02.2015

  Do 2 marca 2015 r. płatnicy zobowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej lub dokonujący rozliczenia za nie więcej niż 5 podatników, którzy wybrali tę formę wysyłki, powinni przygotować dla podatników i urzędów skarbowych PIT-11. Gdy podatnik złożył płatnikowi wniosek o rozliczenie roczne na druku PIT-12, w tym samym terminie i na tych samych zasadach płatnik powinien przygotować i przesłać PIT-40.

 • Czy pracownik nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 27.01.2015

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  data dodania: 19.01.2015

  Informacja ZUS IWA jest dokumentem składanym do 31 stycznia za rok poprzedni. Powinni go złożyć płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Przekazywane do ZUS dane w większości przypadków posłużą do wyliczenia im przez Zakład wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od umowy zlecenia, którą pracownik wykonuje w ramach prowadzonej działalności

  data dodania: 13.01.2015

  Zawarliśmy umowę zlecenia ze swoim pracownikiem, który prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności. Czy mamy obowiązek doliczyć kwotę umowy zlecenia do wynagrodzenia z etatu i od tej sumy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne?

 • Jak wypełnić ZUS IWA za 2014 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2015 r., a ponadto w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w przeliczeniu na miesiąc oraz byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2014 r.

 • Jak po zmianach od 1 stycznia 2015 r. zgłaszać członków rad nadzorczych do ubezpieczeń ZUS

  data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. bez względu na miejsca zamieszkania, inny tytuł do ubezpieczeń czy bycie emerytem lub rencistą przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej są oskładkowane. Obowiązek odprowadzania składek od przychodów członków rad nadzorczych wprowadziła nowelizacja ustaw o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnej.

 • Kiedy osoba prowadząca działalność i pobierająca zasiłek po ustaniu zatrudnienia musi opłacić składki na ubezpieczenia społeczne

  data dodania: 23.12.2014

  Nasze biuro rachunkowe rozlicza składki za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która do 30 listopada 2014 r. była jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin. Z tytułu prowadzonej działalności opłacana była tylko składka zdrowotna. Od 1 do 25 grudnia 2014 r. osoba ta przebywała na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia (zwolnienie lekarskie rozpoczęło się w trakcie zatrudnienia). Czy w tej sytuacji osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna za grudzień 2014 r. opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pełny miesiąc, czy za okres od 26 do 31 grudnia 2014 r.?

 • Jak prawidłowo ustalić okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia

  data dodania: 23.12.2014

  Od 1 grudnia 2014 r. zatrudniliśmy na 3-miesięczny okres próbny osobę bezrobotną, która ukończyła 50. rok życia i pozostawała w ewidencji bezrobotnych ponad 30 dni przed podjęciem zatrudnienia. Po zakończeniu okresu próbnego planujemy podpisać z nią kolejną umowę na okres 12 miesięcy. Czy ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP będzie nam przysługiwać przez 12 miesięcy?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek dla pracownika wykonującego pracę za granicą

  data dodania: 23.12.2014

  Pracodawca, który wysyła pracownika za granicę, musi wskazać, czy jest to podróż służbowa, czy delegowanie. Od określenia miejsca wykonywania pracy zależy bowiem ustalenie podstawy wymiaru składek. Jeżeli następuje zmiana miejsca wykonywania pracy, wówczas mamy do czynienia z delegowaniem.

 • Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych powoduje wzrost od 1 stycznia 2015 r. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. kwota prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 3959 zł. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 213 zł. Zmiana wpływa m.in. na podstawę oskładkowania przedsiębiorców i osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz na kwotę rocznego ograniczenia składek emerytalnej i rentowej.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK