do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  data dodania: 22.10.2018

 • Jak ustalić wartość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

  data dodania: 19.05.2017

 • Z jakiego okresu należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za urlop składniki wynagrodzenia o znacznych wahaniach wysokości

  data dodania: 12.10.2016

  Z końcem listopada 2016 r. rozwiążemy umowę o pracę z jednym z naszych wieloletnich pracowników. Osoba ta otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze i miesięczne prowizje, które przysługują jej w różnej wysokości. Ze względu na znaczne wahania prowizji w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględniamy ten składnik w wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop. Czy ustalając podstawę wymiaru ekwiwalentu z prowizji, również powinniśmy uwzględnić okres 12-miesięczny?

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop po długiej chorobie

  data dodania: 04.10.2016

  Z końcem października 2016 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników. Osoba ta jest nieprzerwanie niezdolna do pracy od kwietnia 2016 r. i do dnia rozwiązania umowy będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Pracownik miał zagwarantowane wewnętrznymi przepisami prawo do premii regulaminowych i dodatków, jednak z powodu choroby nie otrzymywał w tym czasie wskazanych składników wynagrodzenia. Czy składniki te powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru ekwiwalentu urlopowego, jeżeli nie zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop przy zmianie stawki w trakcie miesiąca

  data dodania: 01.08.2016

  Z końcem sierpnia 2016 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników. Od 8 sierpnia 2016 r. osoba ta otrzyma podwyżkę pensji zasadniczej. Jaką wysokość wynagrodzenia powinniśmy uwzględnić obliczając wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - sprzed podwyżki czy po podwyżce?

 • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca

  data dodania: 13.06.2016

  W 2015 r. zatrudnialiśmy pracownika w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem 880 zł brutto miesięcznie. Pracę wykonywał on od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. W okresie ostatnich 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę wypłaciliśmy mu wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej wysokości 2200 zł. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop za 1 godzinę?

 • Czy pracownica nabędzie prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy podczas urlopu wychowawczego

  data dodania: 13.06.2016

  Umowa pracownicy przebywającej od marca 2015 r. na urlopie wychowawczym rozwiązała się w maju 2016 r. (rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownicy - likwidacja stanowiska). Czy pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2015 i 2016 r.? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

 • Czy do podstawy wymiaru odprawy emerytalnej należy wliczyć dodatek wyrównawczy

  data dodania: 22.04.2016

  Jednej z naszych pracownic pod koniec kwietnia 2016 r. wypłacimy odprawę emerytalną. Osoba ta od prawie roku otrzymuje dodatek wyrównawczy. Czy ten dodatek powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru odprawy?

 • Czy należności po zmarłym pracowniku można wypłacić "z urzędu"

  data dodania: 14.12.2015

  W połowie listopada 2015 r. zmarł nasz pracownik. Jednak małżonka zmarłego, jako jedyna osoba uprawniona do otrzymania po nim odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nie zgłosiła się po przysługujące jej należności. Dysponujemy tylko aktem zgonu pracownika. Czy w tej sytuacji wypłaty tych świadczeń powinniśmy dokonać np. na znane nam wspólne konto zmarłego pracownika i jego małżonki? Jak powinniśmy rozliczyć takie wypłaty pod względem podatkowo-składkowym i na jakim formularzu PIT wykazać?

 • Jaki współczynnik ekwiwalentowy stosować w 2016 r.

  data dodania: 14.12.2015

  Współczynnik ekwiwalentowy w 2016 r. zasadniczo może przyjmować dwie wysokości, tj. 20,67 lub 21. Zależą one od tego, ile razy pracodawca przy obliczeniu współczynnika uwzględni niedzielę (dwa razy - jako święto i niedzielę, czy tylko raz). Ponieważ z przepisów to nie wynika, zaleca się przyjęcie wartości niższej jako korzystniejszej dla pracownika i stosowanie jej przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop zarówno bieżący, jak i zaległy, do którego prawo powstało w 2016 r.

 • Czy nadpłatę wynagrodzenia można potrącić z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

  data dodania: 24.07.2015

  Jeden z naszych pracowników w ostatnim tygodniu lipca przestał przychodzić do pracy. Informację o tym fakcie otrzymaliśmy po wypłacie wynagrodzenia za lipiec, w związku z czym pracownik otrzymał za ten miesiąc pensję w pełnej wysokości. Ponieważ osoba ta nadal nie stawia się w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych, zamierzamy zwolnić ją bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy z ekwiwalentu możemy odliczyć nadpłacone wynagrodzenie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK