do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z

 • W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy

  data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Pracownik uzyskał naszą zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Jak pracodawca może go zlikwidować? RADA Pracodawca ma dwa sposoby na likwidację indywidulanego rozkładu czasu pracy. Przede wszystkim może zawrzeć z zatrudnionym porozumienie, na mocy którego pracownik zgadza się na rezygnację z indywidualnego

 • Czy można zmienić system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

  data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Chcemy zmienić system czasu pracy na system równoważny. Teraz pracownicy pracują w systemie podstawowym, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Mają różne rozkłady dni pracy w tygodniu, gdyż firma działa przez 7 dni w tygodniu. Niektórzy pracownicy przez kilka tygodni pracują po 6 dni, a później mają skrócone

 • Czy wymiar czasu pracy w umowie o pracę może być określony godzinowo

  data dodania: 20.09.2017

  PROBLEM W naszej firmie ze względu na brak możliwości określenia wymiaru czasu pracy dla niektórych pracowników wprowadziliśmy wymiar czasu pracy określony w godzinach, tj. 20 godzin w miesiącu, 40 godzin w miesiącu. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe i nie naruszyliśmy przepisów o czasie pracy? RADA Nie.

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  data dodania: 08.09.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów).

 • Czy w systemie równoważnym pracodawca może planować pracę zawsze po 12 godzin

  data dodania: 09.06.2017

  PROBLEM Pracownicy pracują w systemie równoważnym, na 12-godzinne zmiany. Obowiązują ich miesięczne okresy rozliczeniowe. Na takie też okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy. Nie zawsze planowanie 12-godzinnych dni pracy zgadza się nam z wymiarem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy ze względu na organizację pracy

 • Czy praca zmianowa od poniedziałku do niedzieli jest pracą w ruchu ciągłym

  data dodania: 12.12.2016

  Obecnie funkcjonuje w naszej firmie dwuzmianowy system pracy. Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku. Chcemy wprowadzić trzyzmianowy system pracy, w którym praca odbywałaby się przez 7 dni w tygodniu. Czy taka forma wiąże się jednocześnie z pracą w ruchu ciągłym, mimo że praca ma być u nas wykonywana przez danego pracownika 8 godzin dziennie? Jak taką zmianę ująć w regulaminie pracy?

 • Kiedy u niepełnoetatowca występują nadgodziny i trzeba mu udzielić dni wolnych

  data dodania: 02.11.2016

  Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym miesiące kalendarzowe. Pracę wykonuje według harmonogramów czasu pracy, zwykle co drugi, trzeci dzień po 8 godzin. W październiku 2016 r. miał zaplanowaną pracę w sposób wskazany w tabeli. Jednak w trakcie tego miesiąca konieczna była praca ponad ustalone godziny. W tabeli zaznaczyliśmy, ile faktycznie godzin w tym miesiącu pracownik przepracował dodatkowo, oprócz zaplanowanych godzin. Czy w tym przypadku wystąpiły nadgodziny? Czy za dodatkowo przepracowane dni musimy udzielić pracownikowi dni wolnych od pracy?

 • Jak zmienić pracownikom rozkład czasu pracy w celu odpracowania w sobotę dnia wolnego

  data dodania: 20.05.2016

  W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym czasu pracy. Taki rozkład czasu pracy jest ustalony w regulaminie pracy. W maju 2016 r. udzieliliśmy pracownikom dnia wolnego w piątek 27 maja, aby mieli wolny długi weekend ze względu na święto Bożego Ciała, które przypadało w czwartek 26 maja. Dodatkowy dzień wolny pracownicy mają odpracować w sobotę 11 czerwca 2016 r. Taką zmianę rozkładu czasu wprowadziliśmy zarządzeniem prezesa spółki. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

 • Jak planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy

  data dodania: 01.10.2015

  Równoważny system czasu pracy można wprowadzić, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Polega on na tym, że w niektórych dniach praca może być planowana nawet do 12, 16 bądź 24 godzin w ciągu doby bez powstania nadgodzin. Wydłużone godziny pracy powinny być zrównoważone krótszą pracą w inne dni lub dniami wolnymi.

 • Czy pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście prywatne w innym dniu, niż miało ono miejsce

  data dodania: 18.03.2015

  Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności złożył wniosek o udzielenie mu 3 godzin zwolnienia z pracy na załatwienie sprawy osobistej. Chciałby to odpracować w kolejnym tygodniu, zostając dłużej o 3 godziny. Takie rozwiązanie mi odpowiada, ale czy w przypadku osoby niepełnosprawnej jest ono dopuszczalne?

 • Jak rekompensować nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni

  data dodania: 18.03.2015

  Zatrudniamy pracowników w systemie podstawowym czasu pracy oraz w systemie równoważnym. Obie grupy pracowników pracują na nocne zmiany. Czy w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni, która nastąpi 29 marca br., pracownikom tym należy wypłacić wynagrodzenie również za 1 nieprzepracowaną godzinę wynikającą z przesunięcia czasu z godz. 2.00 na godz. 3.00? Czy można im wyznaczyć dodatkową pracę za 1 nieprzepracowaną godzinę w związku ze zmianą czasu na letni?

 • Czy w systemie skróconego tygodnia pracy można pracować co drugi dzień po 12 godzin

  data dodania: 06.11.2013

  Chcemy zatrudnić pracownika w systemie skróconego tygodnia pracy. Pracownik będzie pracował co drugi dzień, do 12 godzin dziennie, z zachowaniem 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. Czy możemy tak zaplanować pracę tego pracownika?

 • Czy pracodawca musi zgodzić się na rozkład czasu pracy zaproponowany przez pracownicę uprawnioną do urlopu wychowawczego, która obniżyła wymiar etatu

  data dodania: 15.10.2013

  Pracownica wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Jako osoba uprawniona do urlopu wychowawczego złożyła wniosek o obniżenie etatu do 4/5. Zaproponowała jednak pracę w rozkładzie czasu pracy, który nam nie odpowiada. Pracownica chce bowiem pracować od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 18.00, a nasza firma funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Czy musimy się zgodzić na taki wniosek pracownicy i zaproponowany przez nią rozkład?

 • Czy pracownika, który w czasie urlopu przyjdzie nietrzeźwy do pracy, można zwolnić dyscyplinarnie

  data dodania: 01.10.2013

  Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym przyniósł do działu kadr swoje zwolnienie lekarskie. Czuć było od niego alkohol, a poza tym zachowywał się arogancko. W naszym regulaminie pracy jest zakaz przebywania na terenie zakładu pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Czy mimo uzasadnionej nieobecności w pracy możemy tego pracownika zwolnić dyscyplinarnie?

 • Jakie są wady i zalety wprowadzenia ruchomego czasu pracy

  data dodania: 01.10.2013

  Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mogą stosować ruchomy czas pracy. Jego największą zaletą jest możliwość naruszania doby pracowniczej, co pozwala na większą elastyczność w ustalaniu rozkładów czasu pracy.

 • Jak zapłacić za czas nieprzepracowany z powodu rozkładu czasu pracy w wydłużonych okresach rozliczeniowych w różnych systemach wynagradzania

  data dodania: 13.09.2013

  Nowe przepisy o czasie pracy pozwalają tak zorganizować pracownikom pracę, że w praktyce mogą wystąpić miesiące, w których rozkład czasu pracy nie będzie w ogóle przewidywał wykonywania pracy. Za niewykonywanie pracy pracownicy otrzymają pensję w wysokości uzależnionej od systemu, w jakim są wynagradzani, przy czym ich wysokość nie zawsze będzie odpowiadała minimalnemu wynagrodzeniu.

 • Jak sporządzać rozkłady i harmonogramy czasu pracy po zmianie przepisów od 23 sierpnia 2013 r.

  data dodania: 30.08.2013

  Nowelizacja czasu pracy, która obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r., wprowadziła nowe regulacje dotyczące sporządzania rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Obecnie rozkłady trzeba przygotowywać na co najmniej 1 miesiąc okresu rozliczeniowego i przedstawiać je pracownikom najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.

 • Za czas nieprzepracowany z powodu rozkładu czasu pracy przysługuje wynagrodzenie określone stawką miesięczną – stanowisko MPiPS

  data dodania: 30.08.2013

  Możliwość stosowania przez pracodawców od 23 sierpnia 2013 r. wydłużonych okresów rozliczeniowych wiąże się z koniecznością zagwarantowania pracownikowi co najmniej minimalnej płacy w miesiącu, w którym nie realizował on zadań służbowych z powodu rozkładu czasu pracy. Gwarancja minimalnego wynagrodzenia dotyczy pracowników, których wynagrodzenie zostało ustalone w inny sposób niż w stałej stawce. Tak uważa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 • Zmiany w czasie pracy – jakie korzyści przyniosą pracodawcom

  data dodania: 26.07.2013

  Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy, w ramach którego będzie można naruszać dobę pracowniczą, to najważniejsze zmiany, jakie będą obowiązywały w zakresie czasu pracy. Zostały one wprowadzone ustawą z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

 • Jaki rozkład oraz systemy czasu pracy ustalić dla pracowników, którzy pracują w różne dni tygodnia

  data dodania: 27.05.2013

  Zatrudniamy 9 pracowników w sklepie i w magazynie, w tym 2 pracowników w administracji. Sklep jest otwarty przez 8 godzin od poniedziałku do piątku, a w sobotę przez 4 godziny. Magazyn jest natomiast otwarty przez 12 godzin, a w sobotę przez 4 godziny. Pracownicy administracji pracują po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Czy mogę wprowadzić różne systemy czasu pracy – podstawowy dla pracowników administracji i sklepu oraz równoważny dla pozostałych pracowników, a także różne okresy rozliczeniowe i rozkłady czasu pracy?

 • Jak wprowadzić dla pracownika pracę zmianową, jeżeli nie wyraża on na nią zgody

  data dodania: 19.02.2013

  Zatrudniony u nas kierownik warsztatu samochodowego pracuje na jedną zmianę w godz. od 6.00 do 14.00. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i brygadziści pracują w warsztacie samochodowym w systemie dwuzmianowym – w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Chcemy powierzyć kierownikowi pracę na dwie zmiany, na co nie wyraża on zgody. W jaki sposób możemy zobowiązać pracownika do pracy na dwie zmiany?

 • Ile maksymalnie dni może przepracować pracownik

  data dodania: 12.01.2013

  W związku z kryzysem gospodarczym mamy braki kadrowe i problemy z ustalaniem grafików poszczególnych pracowników. Mamy świadomość konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy, ale czy istnieją ograniczenia dotyczące liczby dni, którą pracownik może przepracować „pod rząd”, tak aby nie naruszyć przepisów prawa pracy? Czy można pracownikowi ustalić w harmonogramie godziny pracy tak, że będzie pracował np. 8 dni „pod rząd”? Ile dni pracownik może najwięcej jednorazowo przepracować? Pracownicy pracują u nas w podstawowym systemie czasu pracy.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK