do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracodawca może wprowadzić przerwę lunchową tylko w niektóre dni tygodnia

  data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Pracodawca ma zamiar wprowadzić dla pracowników 60-minutową przerwę lunchową. Jednak ze względu na specyfikę prowadzonej działalności (w poniedziałek odbywa się wydawanie towaru klientom) pracodawca chciałby wyłączyć w ten dzień możliwość korzystania z takiej przerwy. Czy jest to możliwe? RADA Tak!

 • Jak stosować nowe, elastyczne formy świadczenia pracy do rodziców niepełnosprawnych dzieci

  data dodania: 06.07.2018

  Od 6 czerwca 2018 r. obowiązują nowe rozwiązania mające na celu ułatwienie rodzicom łączenia pracy z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Pracownicy będący rodzicami dzieci niepełnosprawnych mogą wykonywać pracę w formie telepracy oraz stosować elastyczną organizację czasu pracy. Mogą bowiem podjąć pracę w przerywanym systemie czasu pracy, ruchomym rozkładzie czasu pracy albo złożyć wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

 • Czy pracodawca sporządza harmonogramy czasu pracy dla pracowników, którzy mają w umowach zapisy o rozkładzie czasu pracy

  data dodania: 27.06.2018

  PROBLEM Pracownicy mają w umowach o pracę zapis o rozkładzie czasu pracy. Czy w tej sytuacji pracodawca musi im cyklicznie przygotowywać harmonogramy czasu pracy? RADA Nie! Pracodawca nie musi cyklicznie sporządzać rozkładu czasu pracy, jeżeli wynika on z przepisów prawa pracy, obwieszczenia o czasie pracy albo z umowy o

 • Czy 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy musi być planowana w grafikach czasu pracy

  data dodania: 28.05.2018

  PROBLEM Wprowadzamy dla pracowników godzinną przerwę niewliczaną do czasu pracy. Czy przerwa ta musi być planowana w harmonogramach czasu pracy? Jeśli nie, to czy w harmonogramie planujemy pracę w granicach 8 godzin (np. w godz. od 8.00 do 16.00), a przerwa będzie wydłużała te godziny pracy, czy wskazujemy, że pracownik pracuje np.

 • Czy pracownik może dowolnie zmieniać swoją deklarację o godzinie rozpoczęcia pracy

  data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM W naszej firmie pracownicy mogą wybierać, czy chcą zaczynać pracę o godz. 8.00 czy o godz. 9.00 rano. Pracownicy deklarują to pisemnie. Jeden z nich zażądał zmiany czasu rozpoczęcia pracy na późniejszą godzinę. Czy pracownik może swobodnie zmieniać swoją deklarację o czasie rozpoczęcia pracy? RADA Nie! Jeśli

 • Czy pracodawca może dowolnie zmieniać godziny rozpoczynania przez pracownika pracy w ruchomym rozkładzie czasu pracy

  data dodania: 11.01.2018

  PROBLEM Naszych dwóch pracowników wystąpiło z wnioskami o możliwość rozpoczynania pracy w przedziale od godz. 7.00 do godz. 9.00. W obu przypadkach wyraziliśmy zgodę. Na każdy miesiąc ustalamy grafiki tym pracownikom. Po pewnym czasie jeden z pracowników poinformował, że nie będzie podpisywał grafików, ponieważ nie

 • Czy do regulaminu pracy można wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy bez zgody pracownika

  data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00. Chcielibyśmy, żeby kilku pracowników pracowało 2 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00, ale oni nie wyrażają na to zgody. Mamy zamiar wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy dla tych pracowników w regulaminie pracy. Czy po ustaleniu

 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  data dodania: 09.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z

 • W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy

  data dodania: 08.10.2017

  PROBLEM Pracownik uzyskał naszą zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Jak pracodawca może go zlikwidować? RADA Pracodawca ma dwa sposoby na likwidację indywidulanego rozkładu czasu pracy. Przede wszystkim może zawrzeć z zatrudnionym porozumienie, na mocy którego pracownik zgadza się na rezygnację z indywidualnego

 • Czy można zmienić system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

  data dodania: 14.09.2017

  PROBLEM Chcemy zmienić system czasu pracy na system równoważny. Teraz pracownicy pracują w systemie podstawowym, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Mają różne rozkłady dni pracy w tygodniu, gdyż firma działa przez 7 dni w tygodniu. Niektórzy pracownicy przez kilka tygodni pracują po 6 dni, a później mają skrócone tygodnie

 • Czy wymiar czasu pracy w umowie o pracę może być określony godzinowo

  data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM W naszej firmie ze względu na brak możliwości określenia wymiaru czasu pracy dla niektórych pracowników wprowadziliśmy wymiar czasu pracy określony w godzinach, tj. 20 godzin w miesiącu, 40 godzin w miesiącu. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe i nie naruszyliśmy przepisów o czasie pracy? RADA Nie.

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  data dodania: 30.08.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów).

 • Czy w systemie równoważnym pracodawca może planować pracę zawsze po 12 godzin

  data dodania: 25.05.2017

  PROBLEM Pracownicy pracują w systemie równoważnym, na 12-godzinne zmiany. Obowiązują ich miesięczne okresy rozliczeniowe. Na takie też okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy. Nie zawsze planowanie 12-godzinnych dni pracy zgadza się nam z wymiarem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy ze względu na organizację pracy

 • Czy praca zmianowa od poniedziałku do niedzieli jest pracą w ruchu ciągłym

  data dodania: 12.12.2016

  Obecnie funkcjonuje w naszej firmie dwuzmianowy system pracy. Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku. Chcemy wprowadzić trzyzmianowy system pracy, w którym praca odbywałaby się przez 7 dni w tygodniu. Czy taka forma wiąże się jednocześnie z pracą w ruchu ciągłym, mimo że praca ma być u nas wykonywana przez danego pracownika 8 godzin dziennie? Jak taką zmianę ująć w regulaminie pracy?

 • Kiedy u niepełnoetatowca występują nadgodziny i trzeba mu udzielić dni wolnych

  data dodania: 02.11.2016

  Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym miesiące kalendarzowe. Pracę wykonuje według harmonogramów czasu pracy, zwykle co drugi, trzeci dzień po 8 godzin. W październiku 2016 r. miał zaplanowaną pracę w sposób wskazany w tabeli. Jednak w trakcie tego miesiąca konieczna była praca ponad ustalone godziny. W tabeli zaznaczyliśmy, ile faktycznie godzin w tym miesiącu pracownik przepracował dodatkowo, oprócz zaplanowanych godzin. Czy w tym przypadku wystąpiły nadgodziny? Czy za dodatkowo przepracowane dni musimy udzielić pracownikowi dni wolnych od pracy?

 • Jak zmienić pracownikom rozkład czasu pracy w celu odpracowania w sobotę dnia wolnego

  data dodania: 20.05.2016

  W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym czasu pracy. Taki rozkład czasu pracy jest ustalony w regulaminie pracy. W maju 2016 r. udzieliliśmy pracownikom dnia wolnego w piątek 27 maja, aby mieli wolny długi weekend ze względu na święto Bożego Ciała, które przypadało w czwartek 26 maja. Dodatkowy dzień wolny pracownicy mają odpracować w sobotę 11 czerwca 2016 r. Taką zmianę rozkładu czasu wprowadziliśmy zarządzeniem prezesa spółki. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

 • Jak planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy

  data dodania: 01.10.2015

  Równoważny system czasu pracy można wprowadzić, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Polega on na tym, że w niektórych dniach praca może być planowana nawet do 12, 16 bądź 24 godzin w ciągu doby bez powstania nadgodzin. Wydłużone godziny pracy powinny być zrównoważone krótszą pracą w inne dni lub dniami wolnymi.

 • Czy pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście prywatne w innym dniu, niż miało ono miejsce

  data dodania: 18.03.2015

  Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności złożył wniosek o udzielenie mu 3 godzin zwolnienia z pracy na załatwienie sprawy osobistej. Chciałby to odpracować w kolejnym tygodniu, zostając dłużej o 3 godziny. Takie rozwiązanie mi odpowiada, ale czy w przypadku osoby niepełnosprawnej jest ono dopuszczalne?

 • Jak rekompensować nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni

  data dodania: 18.03.2015

  Zatrudniamy pracowników w systemie podstawowym czasu pracy oraz w systemie równoważnym. Obie grupy pracowników pracują na nocne zmiany. Czy w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni, która nastąpi 29 marca br., pracownikom tym należy wypłacić wynagrodzenie również za 1 nieprzepracowaną godzinę wynikającą z przesunięcia czasu z godz. 2.00 na godz. 3.00? Czy można im wyznaczyć dodatkową pracę za 1 nieprzepracowaną godzinę w związku ze zmianą czasu na letni?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK