do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie składki odprowadzić za zleceniobiorcę-rolnika

  data dodania: 14.11.2018

 • Czy rolnik z prawem do emerytury z KRUS musi opłacać do ZUS składkę zdrowotną z działalności gospodarczej

  data dodania: 10.09.2018

 • Jak zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS

  data dodania: 11.04.2018

  Rolnik (lub domownik) prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest każdego roku do złożenia oświadczenia (lub zaświadczenia) o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za rok ubiegły, jeżeli chce zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli kwota podatku należnego za 2017 r. przekroczy 3300 zł, przedsiębiorca będący rolnikiem lub jego domownikiem utraci prawo do ubezpieczenia społecznego w KRUS i zostanie objęty powszechnym ubezpieczeniem ZUS.

 • Kiedy rolnik zatrudniony na zlecenie zachowa prawo do ubezpieczeń i świadczeń z KRUS

  data dodania: 27.11.2017

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Jakie składki z tytułu działalności musi opłacać przedsiębiorca po przejściu na emeryturę

  data dodania: 16.03.2017

  Jestem przedsiębiorcą, od 15 lat prowadzę małą firmę usługową i opłacam z tego tytułu pełne składki ZUS. W kwietniu 2017 r., po osiągnięciu obowiązującego mnie powszechnego wieku emerytalnego, chcę wystąpić do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. Czy przyznanie tego świadczenia będzie miało wpływ na wysokość składek opłacanych przeze mnie z działalności? Czy od wysokości przychodu uzyskiwanego przez moją firmę będzie uzależniona wypłata emerytury lub jej wysokość?

 • Czy wspólnik spółki cywilnej może podlegać ubezpieczeniom społecznym w KRUS

  data dodania: 17.02.2017

  Jestem rolnikiem i od wielu lat podlegam ubezpieczeniom społecznym w KRUS. Oprócz prowadzenia działalności rolniczej chciałbym rozpocząć dodatkową działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy przystępując do spółki cywilnej będę musiał zrezygnować z ubezpieczeń w KRUS i opłacać składki do ZUS? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeniowym?

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  data dodania: 16.05.2016

  Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2015 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? A jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z jakim dniem powinienem zgłosić działalność w ZUS?

 • Jakie obowiązki ma rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, ale ubezpiecza się w KRUS

  data dodania: 28.04.2016

  Rolnik ubezpieczony w KRUS, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, powinien najpóźniej w terminie do 31 maja złożyć w KRUS zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z działalności. Jeżeli kwota tego podatku przekroczy górną granicę (za 2015 r. - 3204 zł), to rolnik - przedsiębiorca traci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym i musi ubezpieczyć się z tytułu prowadzonej działalności w ZUS.

 • Czy za zleceniobiorcę podlegającego ubezpieczeniom w KRUS należy opłacać składki ZUS

  data dodania: 16.02.2016

  Zatrudniliśmy zleceniobiorcę, który jest rolnikiem i podlega ubezpieczeniom w KRUS. Czy jest możliwość, aby mimo umowy zlecenia nadal był on objęty rolniczym systemem ubezpieczeniowym? Jeżeli zachowa ubezpieczenia w KRUS, czy wówczas będziemy zobligowani oskładkować przychody z umowy zlecenia, czy może obowiązkowe będą tylko składki rolnicze opłacane we własnym zakresie przez wykonującego zlecenie?

 • Na jakich warunkach rolnik pobierający świadczenie opiekuńcze może być ubezpieczony w KRUS po zmianach od 1 października 2015 r.

  data dodania: 01.10.2015

  Od 10 lat prowadzę gospodarstwo rolne. Mam niepełnosprawnego syna, którego stan pogorszył się w ostatnim roku na tyle, że muszę przerwać pracę w swoim gospodarstwie, aby zapewnić mu stałą opiekę. Będę ubiegała się o przyznanie mi świadczenia pielęgnacyjnego. Czy okres pobierania tego świadczenia zaliczy się do mojej przyszłej emerytury? Czy pobierając świadczenie, będę podlegała ubezpieczeniom w KRUS czy w ZUS?

 • Czy rolnik-przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, musi zgłosić się w ZUS

  data dodania: 29.06.2015

  Jestem rolnikiem i jednocześnie prowadzę małą firmę. Jestem zgłoszony do ubezpieczeń w KRUS. Po wakacjach chciałbym zatrudnić pracownika na 1/2 etatu. Czy w takiej sytuacji nadal mogę podlegać ubezpieczeniom w KRUS, czy muszę swoją firmę zgłosić do ZUS? Jeśli tak, to na jakim formularzu i jaki podać kod rodzaju uprawnień w kontekście podstawy prowadzenia pozarolniczej działalności?

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  data dodania: 13.05.2015

  Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2014 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? A jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z jakim dniem powinienem zgłosić działalność w ZUS?

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą traci prawo do podlegania ubezpieczeniom w KRUS

  data dodania: 30.04.2015

  Rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z działalności. Jeżeli kwota tego podatku przekroczy górną granicę (za rok 2014 - 3166 zł), to rolnik-przedsiębiorca traci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym i musi ubezpieczyć się z tytułu prowadzonej działalności w ZUS.

 • Jakie składki zdrowotne zapłacą rolnicy w 2015 r. i 2016 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2015 r. i 2016 r. pozostaje na takich samych zasadach, jakie obowiązywały dotychczas. Składka zdrowotna nadal jest finansowana przez rolnika lub przez budżet państwa, w zależności od wielkości i rodzaju gospodarstwa.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK