do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

  data dodania: 25.01.2018

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są mikroprzedsiębiorcy. Mam dwa pytania dotyczące JPK: W jaki sposób trzeba będzie przesyłać JPK_VAT? Jakim podpisem należy opatrywać pliki JPK_VAT? Czy klient może mnie upoważnić do wysyłania JPK_VAT i wówczas mogę posługiwać się swoim podpisem? Część klientów

 • Czy reprezentowanie klienta biura rachunkowego podczas kontroli skutkuje utratą zwolnienia podmiotowego

  data dodania: 07.11.2017

  PROBLEM Od maja 2017 r. prowadzę biuro rachunkowe. Nie jestem doradcą podatkowym. Nie jestem także czynnym podatnikiem VAT, korzystam bowiem ze zwolnienia podmiotowego. Dotychczas moimi klientami były osoby fizyczne prowadzące działalność. Mój nowy klient – spółka – życzy sobie, abym każdorazowo brała udział w czynnościach

 • Kto powinien upoważnić pracowników biura rachunkowego do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez klienta

  data dodania: 24.04.2017

  PROBLEM Nasze biuro rachunkowe zawarło umowę na prowadzenie akt osobowych i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników klienta. Czy możemy sami upoważniać naszych pracowników do przetwarzania przekazanych nam danych osobowych? Czy pracownika pracującego z domu możemy upoważnić za pośrednictwem e-maila?   RADA

 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki rachunkowości, gdy rachunkowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe

  data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, zleciliśmy również w ramach umowy opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Została ona przez biuro stworzona i przez nas zaakceptowana. Obecnie w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości (obowiązującymi od 26 stycznia 2017 r.) potrzebna jest aktualizacja

 • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

  data dodania: 24.03.2017

  W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego

 • Czy można zlecić biuru rachunkowemu przeprowadzenie spisu z natury

  data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Spółka nie chce obciążać własnego personelu w okresie świątecznym pracami związanymi ze spisem z natury składników majątku firmy. W związku z tym rozważa zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Czy taką usługę można zlecić również biuru rachunkowemu prowadzącemu

 • Czy należy zmienić wpis w CEIDG w związku z wydaniem podatnikowi pkpir przez biuro rachunkowe

  data dodania: 28.12.2015

  PROBLEM Jako biuro rachunkowe prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorców. Klient po zawarciu umowy o świadczenie usług dokonuje stosownej zmiany w CEIDG, wskazując nasze biuro jako podmiot prowadzący dokumentację rachunkową oraz siedzibę naszego biura jako miejsce jej przechowywania. Na podstawie

 • Czy biura rachunkowe prowadzące pkpir muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  data dodania: 11.08.2015

  Biura rachunkowe, których działalność sprowadza się wyłącznie do prowadzenia podatkowych ksiąg klientów, nie muszą wykonywać obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, m.in. posiadać pisemnych wewnętrznych procedur określających zasady wykonywania obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy. Natomiast te biura, które dla części klientów prowadzą księgi rachunkowe, a dla innych - pkpir, obowiązki nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wykonują tylko w zakresie umów z klientami, dla których prowadzą księgi rachunkowe. Tak wynika z definicji usługowego prowadzenia ksiąg zawartej w ustawie o rachunkowości.

 • Kiedy biuro rachunkowe musi stosować kasy rejestrujące?

  data dodania: 30.04.2015

  Czy biuro rachunkowe ma obowiązek stosowania kas rejestrujących na takich samych zasadach jak firmy doradcze?

 • Czy powstaje obowiązek instalacji kasy rejestrującej, gdy biuro rachunkowe świadczy usługi rachunkowo-księgowe dla rolnika ryczałtowego

  data dodania: 17.02.2015

  PROBLEM Jako biuro rachunkowe świadczę usługi rachunkowe dla firm. Oprócz tego mam jednego klienta - rolnika ryczałtowego, który zatrudnia pracowników i zlecił mi sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz PIT-11 i PIT-4R (według PKWiU usługa ta jest sklasyfikowana w grupowaniu 69.20.24). Czy ze względu na

 • Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę rejestrującą, gdy sporządza zeznania dla osób fizycznych

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Czy sporządzenie zeznania podatkowego dla osoby fizycznej skutkuje w 2015 r. obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej? Czy taka usługa mieści się w zakresie doradztwa podatkowego, czy też nie? RADA Tak, usługi sporządzania zeznań podatkowych świadczone dla osób fizycznych

 • Czy biura rachunkowe muszą wprowadzić kasy rejestrujące od 1 marca 2015 r.

  data dodania: 27.01.2015

  Od 1 marca 2015 r. podatnicy, którzy świadczą usługi doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą ewidencjonować ten obrót na kasie. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych. Z udzielonej odpowiedzi MF na pytanie redakcji wynika, że taki obowiązek mają biura, które wykonują czynności wskazane w art. 2 ustawy o doradztwie. Jest tam wymienione m.in. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Są to najczęściej wykonywane usługi na rzecz osób prywatnych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK