do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy nagroda jubileuszowa podlega potrąceniu na spłatę należności z tytułu należności niealimentacyjnych

  data dodania: 20.08.2019

 • Czy pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą, jeżeli przed zawarciem umowy pracował na zastępstwo w jednostce samorządowej ponad 6 miesięcy

  data dodania: 01.08.2016

  Pracownik był zatrudniony na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę na zastępstwo przez ponad rok. Następnie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Czy przed zawarciem kolejnej umowy powinien przejść służbę przygotowawczą? Czy można go zwolnić z tej służby, przyjmując, że był zatrudniony w jednostce samorządowej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, co zwalnia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej?

 • Czy urzędnika samorządowego, który odchodzi na emeryturę, można ponownie zatrudnić bez przeprowadzania naboru

  data dodania: 13.06.2016

  Urzędnik samorządowy odchodzi na emeryturę. Czy na drugi dzień po rozwiązaniu umowy możemy zawrzeć z nim umowę na stanowisko urzędnicze bez konkursu? Jeżeli tak, to czy ta umowa może być podpisana na czas określony? Poprzednio mieliśmy zawartą z tym pracownikiem umowę na czas nieokreślony trwającą 10 lat.

 • Jaki jest czas ważności zaświadczenia o niekaralności przedstawianego przez pracowników

  data dodania: 19.11.2015

  Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych muszą mieć zaświadczenie o niekaralności. Jaki jest okres ważności tego zaświadczenia? Czy musimy okresowo potwierdzać niekaralność zatrudnionych urzędników? Czy jeżeli przy rekrutacji kandydat przedstawi zaświadczenie np. sprzed 6-10 miesięcy, to będzie ono dla nas wystarczające, czy należy wystąpić o nowe?

 • Jakie zmiany w zakresie zawierania umów terminowych wprowadzono dla pracowników sfery budżetowej

  data dodania: 11.09.2015

  Do zawieranych na czas określony umów o pracę z pracownikami samorządowymi podejmującymi pracę po raz pierwszy w jednostce samorządowej trzeba będzie stosować okresy wypowiedzenia właściwe dla umów na czas nieokreślony. Ponadto do umów zawieranych z pracownikami zatrudnionymi w gabinecie politycznym członków Rady Ministrów oraz z doradcami lub pełniącymi funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie będą miały zastosowania nowe limity ograniczające zawieranie umów na czas określony. Takie zmiany od 22 lutego 2016 r. wprowadza dla sfery budżetowej nowelizacja w zakresie umów terminowych.

 • Kiedy pracownik samorządowy uzyskuje prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia

  data dodania: 13.01.2015

  Jesteśmy jednostką samorządową. W lipcu 2010 r. wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów. Jednym z dokumentów potwierdzających staż była umowa o pracę na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. (za 2 lata). W lipcu 2014 r. pracownik dostarczył świadectwo pracy z tego samego zakładu pracy, ale z innym okresem zatrudnienia, tj. od 1 marca 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. (za 3 lata i 10 miesięcy). Pracownik twierdzi, że pracował w tym w okresie, jaki widnieje w świadectwie pracy, a nie w umowie o pracę. Kiedy pracownik nabędzie prawo do nagrody za 25 lat, jeśli okres zatrudnienia wydłużył się o 1 rok i 10 miesięcy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK