do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak dokumentować sprzedaż węgla osobie fizycznej, która świadczy usługi najmu

  data dodania: 26.02.2018

 • Jak zapłacić akcyzę od samochodu bez odwiedzania urzędu celnego

  data dodania: 28.11.2016

  Postępująca informatyzacja wszystkich dziedzin życia dotyka również podatek akcyzowy. Pozwala między innymi dokonać bez wychodzenia z domu prawie wszystkich operacji związanych z szeroko pojętą akcyzą samochodów. Nadal jednak można napotkać w tym obszarze kilka problemów, takich samych jak przy składaniu deklaracji papierowych. Tak więc błędnie wypełniony przelew z kwotą należną do zapłaty akcyzy, czy też brak poszczególnych dokumentów mogą utrudnić i wydłużyć czas trwania całego procesu.

 • Jakie zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2016 r. w rozliczaniu VAT i akcyzy przy obrocie paliwami

  data dodania: 28.07.2016

  Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nazywana przez Ministerstwo Finansów "pakietem paliwowym", wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania VAT i akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Od 1 sierpnia 2016 r. koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą otrzyma wyłącznie podmiot krajowy lub zarejestrowany w kraju oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Zmieniają się również zasady rozliczania VAT od tych nabyć. Skrócono termin zapłaty VAT i zasady jego poboru oraz wprowadzono nową, dodatkową deklarację VAT-14.

 • Jakie warunki od 1 lipca 2016 r. muszą spełnić zarejestrowani odbiorcy, aby nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe

  data dodania: 27.06.2016

  1 lipca 2016 r. skończył się półroczny okres przejściowy dla zarejestrowanych odbiorców, w trakcie którego mieli oni dostosować miejsca odbioru wyrobów akcyzowych do nowych wymogów ustawowych. Podatnikom, którzy nie dostosowali się do nowych warunków, zostanie cofnięte zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych.

 • Jak należy prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych

  data dodania: 31.05.2016

  Z początkiem 2016 r. nastąpiły zmiany w akcyzie. Niektóre nadal wzbudzają wiele wątpliwości u podmiotów, które muszą stosować nowe regulacje. Jedną z takich kwestii jest ewidencjonowanie sprzedaży tzw. wyrobów węglowych, czyli węgla kamiennego, brunatnego i koksu, sprzedawanych na cele opałowe. Podatnicy obarczeni tym obowiązkiem nadal mają wątpliwość, jaką część sprzedaży ujmować w ewidencji sprzedaży. Czy ewidencja ta musi obejmować całość sprzedaży dokonywanej na rzecz finalnych nabywców węglowych, czy tylko sprzedaż na cele zwolnione, z wykorzystaniem dokumentu dostawy.

 • Czy skradziony z transportu węgiel podlega opodatkowaniu akcyzą

  data dodania: 24.03.2016

  Sprzedajemy węgiel bez akcyzy, który jest dostarczany do odbiorców transportem kolejowym. Niejednokrotnie w trakcie transportu dochodzi do kradzieży części węgla. Jak rozliczać straty, które ewidentnie należy zaklasyfikować jako kradzież węgla (np. są mechanicznie uszkodzone plomby w transporcie). Czy od takich ubytków trzeba płacić akcyzę? Co z pozostałymi ubytkami?

 • Czy warto wystąpić do organu celnego o wydanie WIA

  data dodania: 24.03.2016

  Funkcjonujące od 1 stycznia 2015 r. Wiążące Informacje Akcyzowe, które miały stać się lekiem na niedostosowanie Wiążących Informacji Taryfowych i indywidualnych interpretacji prawa podatkowego do specyfiki podatku akcyzowego, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. WIA służą raczej utwierdzaniu fiskalizmu niż wyjaśnianiu wątpliwości klasyfikacyjnych. Nie pomagają także podatnikom, co było jednym z argumentów za ich wprowadzeniem. Stanowią za to mocne narzędzie w ręku organu celnego.

 • Kiedy korzysta ze zwolnienia od akcyzy zużycie alkoholu do produkcji innych wyrobów

  data dodania: 23.02.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku zapłaty akcyzy może korzystać producent, który w ramach prowadzonej działalności przekroczył normy zużycia alkoholu etylowego określone w decyzji organu podatkowego oraz gdy nie miał określonych norm w stosunku do całego zużycia. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest udowodnienie zużycia alkoholu zgodnie z przeznaczeniem. Zwolnienie dotyczy producentów, którzy zużywają alkohol m.in. do produkcji artykułów spożywczych, leków, octu.

 • W jakiej wysokości będzie przysługiwał zwrot akcyzy producentom rolnym

  data dodania: 29.12.2015

  Do 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego została podwyższona stawka zwrotu akcyzy na 2016 rok. Składając wnioski od 1 lutego 2016 r., producenci rolni będą stosować już nową stawkę.

 • Kto i jak będzie prowadził ewidencje akcyzowe - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  data dodania: 03.12.2015

  Dotychczas przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji oraz innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy znajdowały się w różnych aktach prawnych: w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o Służbie Celnej oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie 3 ustawy zmieniające ustawę o podatku akcyzowym, w tym ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479). To właśnie ta nowelizacja wprowadza do ustawy akcyzowej nowy Dział VIa - Ewidencje i inne dokumentacje. Do tego działu przeniesiono wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące ewidencji. Niektóre z tych ewidencji zostały przeniesione do nowego działu ustawy w niezmienionej formie. Część nieznacznie tylko zmodyfikowano. Są jednak ewidencje stanowiące

 • Jak rozliczać akcyzę w okresie przejściowym po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

  data dodania: 03.12.2015

  Wchodząca w życie 1 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479) zawiera dużo nowych rozwiązań. Dlatego ustawodawca przewidział sporą grupę przepisów przejściowych. Wskazuje w nich, jak rozliczać transakcje dokonane na przełomie roku oraz na jakich zasadach będą prowadzone postępowania w organach celnych, rozpoczęte przed 1 stycznia 2016 r. Daje również podatnikom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

 • Jak dokumentować wyroby akcyzowe - zmiany od stycznia 2016 r.

  data dodania: 03.12.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie duże zmiany w zasadach opodatkowania akcyzą. Przy okazji zmian ustawodawca postanowił uporządkować zasady dokumentowania (fakturowania) wyrobów akcyzowych. Do tej pory zasady te nie różniły się od zasad przewidzianych dla innych wyrobów. Ustawodawca przewidział odrębności w tym zakresie.

 • Czy samochody sprowadzane z przeznaczeniem na złom podlegają akcyzie

  data dodania: 30.10.2015

  Przywóz samochodów z innych krajów UE w celu ich złomowania nie tylko wymaga spełnienia odpowiednich wymogów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Czasami podlega również opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. O tym, czy przywóz danego samochodu w celu jego złomowania wymaga uiszczenia podatku akcyzowego, decyduje kilka elementów. Najistotniejsze jest jednak to, czy przywieziony wrak to jeszcze samochód. Jeśli tak, to czy jest to samochód osobowy, o czym nie decyduje zapis w dowodzie rejestracyjnym ani świadectwo homologacji, ale klasyfikacja danego pojazdu według tzw. klasyfikacji CN.

 • Jak rozliczyć akcyzę od papierosów wytwarzanych przez konsumentów w sklepie

  data dodania: 26.08.2015

  Dokonana z dniem 1 stycznia 2015 r. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym uporządkowała sferę produkcji papierosów i ukróciła "optymalizację podatkową" w tym zakresie. Wprowadziła specyficzne regulacje odnoszące się do produkcji bardzo popularnych "tanich" papierosów, tj. papierosów skręcanych maszynowo w punktach sprzedaży "mokrego" tytoniu lub cygar "imprezowych". Produkcja ta również została opodatkowana akcyzą. Pojawia się pytanie, kto i w jakim zakresie powinien płacić akcyzę z tego tytułu? Czy podatnikiem akcyzy będzie każdy konsument, który spróbuje wytworzyć paczkę papierosów w sklepie? Czy też podatek zapłaci za niego właściciel sklepu lub maszyny do wyrobu papierosów? I najważniejsze pytanie, czy po zmianie przepisów taka działalność może być jeszcze opłacalna?

 • Czy możliwa jest rejestracja i dokonywanie zgłoszeń przez Internet przez podatników akcyzy

  data dodania: 25.08.2015

  Służba Celna udostępniła usługę "e-Klient SC", która umożliwia podatnikom akcyzy dokonywanie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC): www.puesc.gov.pl zgłoszeń i powiadomień.

 • Do kiedy producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy

  data dodania: 29.07.2015

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Wnioski o zwrot akcyzy producenci rolni składają dwa razy do roku. W terminie od 1 do 31 sierpnia 2015 r. mogą to zrobić po raz drugi w tym roku. Zwrot przysługuje od zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2015 r.

 • Jakie skutki dla podatników i importerów niesie ze sobą centralizacja rozliczeń finansów Służby Celnej - zmiany od 1 lipca 2015 r.

  data dodania: 28.05.2015

  Od 1 lipca 2015 r. zostanie wdrożona tzw. centralizacja rozliczeń finansów w Służbie Celnej. Jej skutki dotkną również podatników i importerów. Zmiany te będą dla nich ułatwieniem.

 • Kiedy napoje alkoholowe przeznaczone do produkcji wyrobów spożywczych podlegają zwolnieniu z akcyzy

  data dodania: 01.05.2015

  Zasady i wymogi korzystania ze zwolnienia z akcyzy napojów alkoholowych wykorzystywanych do wyprodukowania wyrobów spożywczych budzą wiele wątpliwości. Polskie przepisy w tym obszarze nadal zawierają wiele pułapek, które mogą być bardzo kosztowne dla producentów. Zgodność polskich przepisów z dyrektywą UE zakwestionował też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 3 grudnia 2014 r. w sprawie C-313/14.

 • Jak uzyskać zwrot akcyzy samochodowej w 2015 r.

  data dodania: 24.03.2015

  Od 1 stycznia i 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych wywożonych za granicę Polski. Pierwsza zmiana polega na doprecyzowaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

 • Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 r.

  data dodania: 19.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone (i zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r.) zmiany w przepisach, których założeniem było uproszczenie procedur oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiamy informację o ułatwieniach wprowadzanych dla przedsiębiorców w tym zakresie.

 • Jak uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy od sprowadzanych z UE samochodów

  data dodania: 23.12.2014

  Od 9 grudnia 2014 r. można uzyskać bezpośrednio z portalu Służby Celnej elektroniczne potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK