do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Co zrobić z kasą fiskalną w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

  data dodania: 28.09.2017

  Podatnik prowadzący mały sklep chce zawiesić działalność gospodarczą. Czy w związku z tym może wyrejestrować to urządzenie z ewidencji prowadzonej przez urząd skarbowy? Nie! Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza jej zakończenia. Dlatego w okresie zawieszenia nie trzeba dokonywać odczytu zawartości pamięci

 • Jak fakturować sprzedaż rejestrowaną w kasie

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM Spółka prowadzi sklep z odzieżą. Klientami są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Zdarza się, iż osoby te żądają wystawienia faktury. Jak i kiedy powinien fakturować

 • Czy sprzedaż środka trwałego powoduje utratę zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Podatnik chce sprzedać rolnikowi ryczałtowemu swój środek trwały. Do tej pory nie miał kasy fiskalnej, bo prowadził sprzedaż tylko dla firm. Środek trwały będzie sprzedawał na kwotę 32 000 zł. Czy w związku z tą sprzedażą musi mieć kasę rejestrującą? RADA Nie, w związku z tą sprzedażą podatnik nie musi

 • Czy zaliczka zapłacona przez konsumenta musi być udokumentowana w kasie fiskalnej?

  data dodania: 25.08.2017

  Podatnik wykona usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ma dostać od klienta zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia. Czy musi ją zaewidencjonować na kasie fiskalnej? Tak! Otrzymana przed dokonaniem sprzedaży zaliczka traktowana jako część należności (zapłaty) musi być

 • Czy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż usług parkingowych przy użyciu urządzeń elektronicznych

  data dodania: 07.08.2017

  PROBLEM W sierpniu 2017 r. na należącym do nas parkingu wydzieliliśmy miejsca do płatnego parkowania. Aby uniknąć konieczności zatrudniania osoby, która będzie pobierała opłaty za parkowanie, zdecydowaliśmy się na zamontowanie automatycznej, bezobsługowej kasy. Po uiszczeniu przez osobę korzystającą z parkingu opłaty

 • Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia należy zainstalować kasę rejestrującą

  data dodania: 17.07.2017

  Problem Świadczymy usługi w zakresie aranżacji wnętrz przy użyciu paneli fluffo. Jesteśmy podatnikiem VAT. Dotychczas nasze usługi skierowane były w stronę firm. W związku z tym zawsze wystawiamy faktury. Ze względu jednak na rosnącą popularność produktu postanowiliśmy rozszerzyć ofertę także dla osób prywatnych. W

 • Czy otwierając sklep stacjonarny, trzeba mieć kasę fiskalną

  data dodania: 04.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży zabawek. Dotychczas moja aktywność miała miejsce tylko w internecie (posiadam sklep internetowy, korzystam też z portali aukcyjnych). Wynagrodzenie za zabawki otrzymywałem tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. Zabawki dostarczane były zawsze za pośrednictwem firmy

 • Czy spadkobierca zmarłego podatnika musi zakończyć działanie kasy fiskalnej?

  data dodania: 28.06.2017

  Zmarł podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W prowadzonym przez siebie sklepie miał zainstalowaną kasę fiskalną. Czy jego syn powinien w tej sytuacji zrobić raporty fiskalne i złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy? Nie ma takiego obowiązku. Przepisy regulujące kwestie zakończenia przez kasę pracy w

 • Czy trzeba zapłacić pomyłkowo wykazany na paragonach VAT

  data dodania: 30.05.2017

  Problem Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Ewidencję obrotu prowadzę przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W wyniku pomyłki serwisanta cała sprzedaż zwolniona z VAT została opodatkowana 23% stawką. Czy muszę rozliczyć pomyłkowo naliczony podatek? Jakie konsekwencje grożą mi ze strony urzędu skarbowego? Rada Nie

 • Jak skorygować błędny zapis sprzedaży w kasie fiskalnej

  data dodania: 25.05.2017

  Problem Przez przypadek pracownik naszego sklepu błędnie zaewidencjonował sprzedaż w kasie fiskalnej. Zamiast 1 sztuki produktu wpisał 1000 sztuk. Jak w takim przypadku skorygować sprzedaż? Czy mamy to zrobić w kasie fiskalnej? Rada Dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem

 • Czy w związku z likwidacją działalności po jej zawieszeniu trzeba zwracać ulgę na zakup kasy rejestrującej

  data dodania: 18.05.2017

  Problem W prowadzonej działalności gospodarczej używałem kasy fiskalnej od 1 marca 2012 r. Przy jej nabyciu skorzystałem z ulgi. 1 grudnia stycznia 2014 r. zawiesiłem działalność i już jej nie odwieszałem, tylko została ona zlikwidowana. Obecnie urząd skarbowy nakazuje mi zwrócić ulgę. Czy muszę ją zwracać?

 • Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są przychody ze sprzedaży własnoręcznie wytwarzanych wyrobów z drewna

  data dodania: 18.05.2017

  Problem Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Osiągane przychody chciałabym opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Działalność będzie polegała na własnoręcznym wytwarzaniu wyrobów z drewna i ich sprzedaży, głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jaką

 • Czy rozpoczynając na nowo działalność, można ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

  data dodania: 17.05.2017

  Problem Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował działalność w grudniu 2016 r. Miał kasę fiskalną, ale po likwidacji działalności oddał ulgę. Teraz znowu rozpoczyna działalność i znowu ma kasę. Czy ponownie należy mu się ulga? Rada Zdaniem organów podatkowych osobie fizycznej, która zlikwidowała i ponownie rozpoczęła

 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy usługi prawne świadczone on-line trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej

  data dodania: 24.04.2017

  Problem W 2017 r. rozpocząłem działalność w zakresie usług prawniczych – posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Oprócz obsługi kilku stałych klientów biznesowych prowadzę również portal internetowy, za pośrednictwem którego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności zlecają mi

 • Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  data dodania: 21.04.2017

  Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób powinienem

 • Czy można korzystać z kas fiskalnych przedsiębiorstwa przejętego w drodze darowizny

  data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nabyłem kasy rejestrujące w ramach przedsiębiorstwa przekazanego mi przez ojca w formie darowizny. Kasy w momencie ich zakupu przez ojca spełniały wszelkie wymagane prawem warunki. Dla kas tych (nie są jeszcze używane) wkrótce wygasa homologacja Czy jest możliwość ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia homologacji?

 • Czy zakład fryzjerski musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności

  data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zamierzam otworzyć własny zakład fryzjerski. Obecnie szukam lokalu, projektuję wystrój salonu, nabywam sprzęt. Czy od początku działalności muszę mieć kasę rejestrującą? O co powinnam zadbać, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy? RADA W momencie wykonania pierwszej usługi na rzecz klienta nieprowadzącego

 • Jak podatnik zwolniony podmiotowo z VAT powinien rozliczyć sprzedaż środków trwałych

  data dodania: 12.04.2017

  Problem Klientka naszego biura od 1 marca 2015 r. prowadzi salon kosmetyczny. Korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Usługi te ewidencjonuje na kasie rejestrującej. Obecnie zamierza sprzedać samochód osobowy, który nabyła do działalności z początkiem 2016 r., oraz jedno z urządzeń użytkowanych w

 • Czy trzeba zapisywać w ewidencji VAT faktury dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie rejestrującej

  data dodania: 28.03.2017

  Cała sprzedaż naszej firmy jest ewidencjonowana na kasach rejestrujących. Faktury wystawiamy tylko na żądanie klienta. Czy te faktury muszą być zapisywane w ewidencji? Całą sprzedaż rozliczamy na podstawie raportów kasowych. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Czy w nowej działalności gospodarczej można używać kasy z poprzedniej działalności

  data dodania: 27.02.2017

  31 marca 2017 r. zamierzam zakończyć działalność gospodarczą, a z dniem 3 kwietnia 2017 r. zarejestrować inną działalność w odmiennej branży. Co z kasą rejestrującą? Czy w nowej branży mogę używać kasy, którą posiadam?

 • Czy świadczący usługi doradztwa prawnego przez Internet musi posiadać kasę rejestrującą

  data dodania: 27.02.2017

  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego przez Internet. Moimi klientami są m.in. osoby prywatne. Czy mam obowiązek ewidencjonowania tych usług na kasie rejestrującej?

 • Kiedy podatnik powinien zainstalować kasę, gdy pierwszą usługę wykonał w ubiegłym roku

  data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Od dwóch lat prowadzę działalność, świadcząc w jej ramach usługi medyczne (jestem lekarzem). Do tej pory nie musiałem rejestrować sprzedaży w kasie z uwagi na obsługiwanie wyłącznie podmiotów gospodarczych (byłem zatrudniany przez przychodnie). W grudniu 2016 r. wykonałem pierwszą czynność na rzecz pacjenta, który

 • Czy świadcząc usługi medyczne zawsze trzeba mieć kasę rejestrującą

  data dodania: 31.01.2017

  Lekarze lub lekarze dentyści nie muszą posiadać kas rejestrujących tylko wtedy, gdy ma zastosowanie jedno z istniejących od 1 stycznia 2017 r. wyłączeń z bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej. Nadal bezwzględny obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy sytuacji, gdy usługi medyczne są świadczone np. przez przychodnie i szpitale.