do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak skorygować fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży

  data dodania: 24.11.2018

  PROBLEM We wrześniu podatnik uzyskał informację, że w lipcu miała miejsce dostawa towaru, której nie zafakturował. Wystawił fakturę z datą wrześniową i jako datę dostawy wskazał lipiec. Klient otrzymał fakturę we wrześniu. W październiku okazało się, że dostawa nie została zrealizowana (wystąpiło ryzyko wystawienia

 • Jak dokonać korekty faktury, na której podatnik zapomniał umieścić słowa „odwrotne obciążenie”?

  data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury VAT „odwrotne obciążenie” pominął tę formułę. Jak w tej sytuacji może poprawić swój błąd? Formuła „odwrotne obciążenie” jest obowiązkową częścią faktury. Podatnik nie może poprawić tego błędu za pomocą noty korygującej, bo prawo do jej wystawienia przysługuje

 • Jak zapisać w JPK_VAT faktury korygujące, gdy korzystamy ze split payment

  data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Czy możemy zwrócić lub zapłacić VAT w związku z wystawieniem faktury korygujacej, korzystającej z systemu podzielonej płatności? Czy to jest uzależnione od tego, że klient nam zapłacił, korzystając z tego systemu? Czy wpłynie to na sposób zapisu w JPK_VAT? Czy trzeba podawać informację, że faktura była rozliczona w

 • Czy zbiorcza faktura korygująca musi obejmować wszystkie dostawy z danego okresu

  data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących do udzielonych rabatów, bonifikat, upustów lub dokonanych zwrotów towarów, w sytuacji gdy rabat (zwrot) nie obejmuje wszystkich dostaw w danym okresie? RADA Tak, jest dopuszczalne wystawienie zbiorczych faktur korygujących, które nie obejmują wszystkich

 • Czy zawsze istnieje obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej?

  data dodania: 31.08.2018

  Podatnik wysłał do kontrahenta fakturę korygującą. Nie ma jednak potwierdzenia, że nabywca towarów ją otrzymał. Co zrobić w takim przypadku? Od zasady, zgodnie z którą możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania wynikające z korekty faktury tylko wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez

 • Kiedy ująć w pkpir fakturę korygującą dotyczącą zwrotu programu komputerowego

  data dodania: 06.08.2018

  PROBLEM Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Rozliczam się na pkpir. 29 czerwca 2018 r. kupiłam oprogramowanie do komputera (Office, Windows i antywirus). Okazało się, że programu Windows nie potrzebuję. Dokonałam jego zwrotu do sklepu. Sklep wystawił fakturę korygującą - data zakończenia dostawy to 30 czerwca

 • Czy odbiór faktury korygującej można potwierdzić e-mailem

  data dodania: 02.08.2018

  PROBLEM Wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż. W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Czy wystarczy e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej? RADA Tak, e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej należy uznać za wystarczające potwierdzenie, że faktura

 • Czy należy wystawić korektę faktury na żądanie nabywcy, jeżeli upłynął termin przedawnienia

  data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Mój kontrahent zwrócił się o dokonanie korekty faktury, którą wystawiliśmy w 2008 r. Chodziło o błąd w cenie. Czy jestem zobowiązany do wystawienia tej korekty? RADA Nie, z uwagi na upływ terminu przedawnienia nie powinien Pan

 • Kiedy rozliczyć VAT z faktur korygujących na plus, gdy faktury pierwotne zostały wystawione szacunkowo

  data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi z obszaru technologii informatycznych (IT). W przypadku niektórych umów o świadczenie usług należne Spółce wynagrodzenie kalkulowane jest na podstawie poniesionych, rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na koszty. W momencie wystawienia faktury za dany miesiąc Spółka

 • Jak udokumentować rekompensatę z tytułu wzrostu cen materiałów

  data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu nadal nasze wyroby. Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały rok. Okazało się jednak, że materiały, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, dość mocno zdrożały, co zmieniło istotnie przygotowane przez nas

 • Jak rozliczyć w pkpir skonto

  data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się według pkpir. Z jednym z unijnych kontrahentów uzgodniliśmy, że w przypadku wcześniejszej zapłaty udzielę mu skonta w wysokości 3%. Jest to kontrahent unijny, który nie chce przyjmować ode mnie faktur korygujących. Jak rozliczyć to zdarzenie w pkpir?

 • Czy wystawianie faktur zaliczkowych przed otrzymaniem zaliczki to bezpieczne rozwiązanie?

  data dodania: 26.04.2018

  Podatnik otwierający działalność gospodarczą zakłada, że będzie wystawiał swoim klientom faktury zaliczkowe na wykonywane przez siebie dostawy towarów, i to jeszcze przed otrzymaniem samej zaliczki. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Takie rozwiązanie dopuszcza prawo. Naszym zdaniem jednak wystawianie faktur zaliczkowych

 • Czy można skorygować fakturę w drodze faktury korygującej do zera w sytuacji, gdy zawarcie umowy było nieważne lub obarczone ryzykiem nieważności

  data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM W toku prowadzonej działalności spółka (podatnik VAT czynny) zawiera bardzo dużo umów o świadczenie usług z klientami (w skali roku będą to nawet tysiące umów). Umowy są zawierane w formie papierowej, elektronicznej i telefonicznej. W związku z bardzo dużą ilością umów oraz zróżnicowanym trybem ich zawierania w

 • Czy można wystawiać faktury korygujące dla bonifikat znanych w momencie sprzedaży

  data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) jest producentem artykułów spożywczych. Niektóre umowy na dostawy produktów spółki przewidują stałe bonifikaty w wysokości od 3 do 5% od obrotu netto rozliczanego w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Na dzień dzisiejszy spółka na udokumentowanie tych bonifikat wystawia faktury

 • Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

  data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel

 • Kto może wystawić fakturę korygującą za okres, kiedy rolnik był czynnym podatnikiem VAT

  data dodania: 01.02.2018

  PROBLEM Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dostarczał swoje towary i wystawiał fakturę VAT. Następnie przestał być czynnym podatnikiem VAT i od 2018 r. stał się rolnikiem ryczałtowym. Do towaru, który sprzedał, ma być dopłata. Trzeba więc wystawić fakturę na korektę ceny. Kto w takiej sytuacji wystawia fakturę

 • Czy można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną – skutki braku rejestracji

  data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM W tym roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych (tworzenie stron internetowych). Wystawiłem już trzy faktury, w których wykazałem VAT należny do zapłaty, ale zapomniałem zarejestrować się jako podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Czy mogę złożyć VAT-R, w

 • Czy należy wystawić fakturę korygującą w związku z zatrzymaniem przez nabywcę części wynagrodzenia

  data dodania: 24.01.2018

  PROBLEM Jako sprzedawca wystawiliśmy fakturę dla niemieckiej firmy na kwotę 15 000 euro. Jednak ze względu na stwierdzone przez niemieckiego nabywcę defekty w wytworzonych wyrobach należność została zapłacona w kwocie 14 500 euro. Czy w tym przypadku trzeba wystawić fakturę korygującą? RADA Jeżeli fakt stwierdzenia przez

 • Czy wypłata odszkodowania za czyny nieuczciwej konkurencji jest podstawą korekty faktur

  data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM Wytoczyłem przeciwko Sieci powództwo o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość pobranych jednostronnie opłat innych niż marża handlowa. Sieć, korzystając z uprzywilejowanej pozycji, narzuciła mi w umowie opłaty za „usługi uboczne”. Po pewnym czasie zakwestionowałem to. Prawomocny wyrok sądu polubownego, jaki zapadł

 • Jak wystawić fakturę korygującą, gdy była wpłacona zaliczka

  data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Nastąpiła zmiana stawki VAT z 23% na 8%. Faktura zaliczkowa została wystawiona we wrześniu, rozliczeniowa (wydanie towaru) – w październiku. Czy wystawiamy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, czy korygujemy tylko końcową? Czy musimy wysłać korektę JPK_VAT? RADA Należy skorygować zarówno fakturę

 • Jak rozliczyć podwyższenie przez sąd prowizji należnych małemu podatnikowi rozliczającemu VAT metodą kasową

  data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Nasz klient sądził się z kontrahentem o wysokość należnej mu prowizji z tytułu świadczenia usług. Wygrał. Sąd arbitrażowy przyznał, że wysokość prowizji ma być wyższa (chodzi o przychody). Sprawa dotyczy lat 2013–2016 (kilkanaście faktur). Czy teraz należy wystawić faktury korygujące „na plus” do tych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę korygującą wartość materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych

  data dodania: 03.08.2017

  PROBLEM Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych otrzymanie faktury korygującej dotyczącej wartości materiałów zużytych do produkcji wyrobu gotowego oraz gdy korygowane materiały nie zostały jeszcze wykorzystane do produkcji wyrobów gotowych. RADA Ewidencja księgowa faktury korygującej powodującej zmniejszenie ceny zakupu

 • Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę korygującą do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

  data dodania: 27.07.2017

  Problem  3 października 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą uwzględniającą rabat. Korektę wystawiono 21 września 2017 r. do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Kiedy tę fakturę ująć w rejestrze VAT – we wrześniu czy w październiku 2017 r.? Rada Korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 za

 • Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

  data dodania: 04.07.2017

  Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę „in plus” do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za

 • Jak skorygować rozliczenie, gdy faktura dla klienta zaginęła wraz z przesyłką

  data dodania: 10.04.2017

  Problem Rozliczamy sklep internetowy. W styczniu wystawiliśmy fakturę za towar (przesyłka pobraniowa) i rozliczyliśmy ją w deklaracji. Paczka wraz z fakturą nie dotarła do klienta. Na początku kwietnia dostaliśmy pismo z poczty o uwzględnieniu naszej reklamacji. Paczka rzeczywiście zaginęła. Z pisma wynika, że dostaniemy zwrot

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK