do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy rozliczyć VAT z faktur korygujących na plus, gdy faktury pierwotne zostały wystawione szacunkowo

  data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi z obszaru technologii informatycznych (IT). W przypadku niektórych umów o świadczenie usług należne Spółce wynagrodzenie kalkulowane jest na podstawie poniesionych, rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na koszty. W momencie wystawienia faktury za dany miesiąc Spółka

 • Jak udokumentować rekompensatę z tytułu wzrostu cen materiałów

  data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu nadal nasze wyroby. Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały rok. Okazało się jednak, że materiały, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, dość mocno zdrożały, co zmieniło istotnie przygotowane przez nas

 • Jak rozliczyć w pkpir skonto

  data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się według pkpir. Z jednym z unijnych kontrahentów uzgodniliśmy, że w przypadku wcześniejszej zapłaty udzielę mu skonta w wysokości 3%. Jest to kontrahent unijny, który nie chce przyjmować ode mnie faktur korygujących. Jak rozliczyć to zdarzenie w pkpir?

 • Czy wystawianie faktur zaliczkowych przed otrzymaniem zaliczki to bezpieczne rozwiązanie?

  data dodania: 26.04.2018

  Podatnik otwierający działalność gospodarczą zakłada, że będzie wystawiał swoim klientom faktury zaliczkowe na wykonywane przez siebie dostawy towarów, i to jeszcze przed otrzymaniem samej zaliczki. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Takie rozwiązanie dopuszcza prawo. Naszym zdaniem jednak wystawianie faktur zaliczkowych

 • Czy można skorygować fakturę w drodze faktury korygującej do zera w sytuacji, gdy zawarcie umowy było nieważne lub obarczone ryzykiem nieważności

  data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM W toku prowadzonej działalności spółka (podatnik VAT czynny) zawiera bardzo dużo umów o świadczenie usług z klientami (w skali roku będą to nawet tysiące umów). Umowy są zawierane w formie papierowej, elektronicznej i telefonicznej. W związku z bardzo dużą ilością umów oraz zróżnicowanym trybem ich zawierania w

 • Czy można wystawiać faktury korygujące dla bonifikat znanych w momencie sprzedaży

  data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) jest producentem artykułów spożywczych. Niektóre umowy na dostawy produktów spółki przewidują stałe bonifikaty w wysokości od 3 do 5% od obrotu netto rozliczanego w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Na dzień dzisiejszy spółka na udokumentowanie tych bonifikat wystawia faktury

 • Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

  data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel

 • Kto może wystawić fakturę korygującą za okres, kiedy rolnik był czynnym podatnikiem VAT

  data dodania: 01.02.2018

  PROBLEM Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dostarczał swoje towary i wystawiał fakturę VAT. Następnie przestał być czynnym podatnikiem VAT i od 2018 r. stał się rolnikiem ryczałtowym. Do towaru, który sprzedał, ma być dopłata. Trzeba więc wystawić fakturę na korektę ceny. Kto w takiej sytuacji wystawia fakturę

 • Czy można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną – skutki braku rejestracji

  data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM W tym roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych (tworzenie stron internetowych). Wystawiłem już trzy faktury, w których wykazałem VAT należny do zapłaty, ale zapomniałem zarejestrować się jako podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Czy mogę złożyć VAT-R, w

 • Czy należy wystawić fakturę korygującą w związku z zatrzymaniem przez nabywcę części wynagrodzenia

  data dodania: 24.01.2018

  PROBLEM Jako sprzedawca wystawiliśmy fakturę dla niemieckiej firmy na kwotę 15 000 euro. Jednak ze względu na stwierdzone przez niemieckiego nabywcę defekty w wytworzonych wyrobach należność została zapłacona w kwocie 14 500 euro. Czy w tym przypadku trzeba wystawić fakturę korygującą? RADA Jeżeli fakt stwierdzenia przez

 • Czy wypłata odszkodowania za czyny nieuczciwej konkurencji jest podstawą korekty faktur

  data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM Wytoczyłem przeciwko Sieci powództwo o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość pobranych jednostronnie opłat innych niż marża handlowa. Sieć, korzystając z uprzywilejowanej pozycji, narzuciła mi w umowie opłaty za „usługi uboczne”. Po pewnym czasie zakwestionowałem to. Prawomocny wyrok sądu polubownego, jaki

 • Jak wystawić fakturę korygującą, gdy była wpłacona zaliczka

  data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Nastąpiła zmiana stawki VAT z 23% na 8%. Faktura zaliczkowa została wystawiona we wrześniu, rozliczeniowa (wydanie towaru) – w październiku. Czy wystawiamy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, czy korygujemy tylko końcową? Czy musimy wysłać korektę JPK_VAT? RADA Należy skorygować zarówno fakturę

 • Jak rozliczyć podwyższenie przez sąd prowizji należnych małemu podatnikowi rozliczającemu VAT metodą kasową

  data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Nasz klient sądził się z kontrahentem o wysokość należnej mu prowizji z tytułu świadczenia usług. Wygrał. Sąd arbitrażowy przyznał, że wysokość prowizji ma być wyższa (chodzi o przychody). Sprawa dotyczy lat 2013–2016 (kilkanaście faktur). Czy teraz należy wystawić faktury korygujące „na plus” do tych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę korygującą wartość materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych

  data dodania: 03.08.2017

  PROBLEM Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych otrzymanie faktury korygującej dotyczącej wartości materiałów zużytych do produkcji wyrobu gotowego oraz gdy korygowane materiały nie zostały jeszcze wykorzystane do produkcji wyrobów gotowych. RADA Ewidencja księgowa faktury korygującej powodującej zmniejszenie ceny

 • Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę korygującą do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

  data dodania: 27.07.2017

  Problem  3 września 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą uwzględniającą rabat. Korektę wystawiono 21 sierpnia 2017 r. do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Kiedy tę fakturę ująć w rejestrze VAT – w sierpniu czy we wrześniu 2017 r.? Rada Korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 za sierpień

 • Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

  data dodania: 04.07.2017

  Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę „in plus” do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za

 • Jak skorygować rozliczenie, gdy faktura dla klienta zaginęła wraz z przesyłką

  data dodania: 10.04.2017

  Problem Rozliczamy sklep internetowy. W styczniu wystawiliśmy fakturę za towar (przesyłka pobraniowa) i rozliczyliśmy ją w deklaracji. Paczka wraz z fakturą nie dotarła do klienta. Na początku kwietnia dostaliśmy pismo z poczty o uwzględnieniu naszej reklamacji. Paczka rzeczywiście zaginęła. Z pisma wynika, że dostaniemy zwrot

 • Jak rozliczyć i korygować rozliczenia VAT błędnie zafakturowanej dostawy objętej odwrotnym obciążeniem

  data dodania: 07.02.2017

  W przypadku transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego tzw. „odwrotnym obciążeniem” często dochodzi do pomyłek w rozliczeniach i dokumentacji. W przypadku tego rodzaju sprzętu transakcje te są rozliczane i fakturowane na zasadach ogólnych (do wartości 20 tys. zł netto) albo – gdy ich wartość przekracza 20 tys. zł netto – na zasadzie odwrotnego obciążenia. W artykule przedstawiamy zasady korygowania faktur i rozliczeń transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego odwrotnym obciążeniem, która została błędnie udokumentowana fakturą „zwykłą”, podczas gdy powinna być udokumentowana fakturą bez kwoty podatku, oznaczoną słowami „odwrotne obciążenie”.

 • Czy można wystawić fakturę korygującą obniżającą stawkę VAT

  data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Prowadzę siłownię. W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi stawki VAT do sprzedaży karnetów na siłownię stosowałem stawkę 23%. Jednak po uzyskanej interpretacji indywidualnej wiem, że mogę stosować stawkę 8%. Czy w związku z tym mogę dokonać korekty? Sprzedaż była dokumentowana za pomocą faktur

 • Czy składając wniosek o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni, można uwzględniać faktury korygujące zmniejszające

  data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Proszę o pomoc w kwestii koniecznych do spełnienia warunków dotyczących zwrotu nadpłaconego VAT w skróconym 25-dniowym terminie. Prowadzę firmę handlową. Ująłem w rejestrze zakupów faktury korygujące dotyczące zmniejszenia ceny zakupionych towarów. Przypadek I. Posiadam: 1) fakturę korygowaną A na kwotę 10

 • Jak wystawiać faktury elektroniczne

  data dodania: 23.08.2016

  W celu udokumentowania sprzedaży podatnicy co do zasady wystawiają faktury. Z uwagi na znaczne oszczędności finansowe, jak również czasowe coraz większą popularnością cieszy się wystawianie faktur elektronicznych. Jednak aby je wystawiać, należy spełnić warunki wskazane w ustawie o VAT.

 • Kto powinien rozliczyć VAT z tytułu dostawy stali dla nabywcy, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT

  data dodania: 28.07.2016

  Podatnik A (niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT) kupił stal. Sprzedawca wystawił fakturę ze stawką „NP” (odwrotne obciążenie). Podatnik A wykonał usługę budowlaną dla podatnika B (również niezarejestrowanego jako czynny podatnik VAT). Kto powinien rozliczyć VAT z tytułu dostawy stali? Na jakim dokumencie?

 • Jak rozliczyć fakturę korygującą, gdy nie uzyskamy potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę

  data dodania: 27.04.2016

  Obniżenie przez sprzedawcę podstawy opodatkowania oraz VAT należnego zgodnie z wystawioną fakturą korygującą uzależnione jest od uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób należy dokonać takiego potwierdzenia. Oznacza to, że może być ono realizowane w dowolnej formie. Nieuzyskanie potwierdzenia nie wyklucza jednak prawa do korekty. W szczególnych sytuacjach, gdy uzyskanie potwierdzenia jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, przy spełnieniu określonych warunków, podatnik zachowuje prawo do rozliczenia kwot wynikających z korekty.

 • Kiedy zaksięgować w pkpir fakturę korygującą wystawioną w 2016 r., dotyczącą zakupu z 2014 r.

  data dodania: 27.01.2016

  PROBLEM Otrzymałem w lutym 2016 r. fakturę korygującą in minus wystawioną 2 lutego. Dotyczy ona zakupu materiałów z 2014 r. Przyczyną korekty był zwrot części niezużytych przez nas materiałów. Kiedy zaksięgować taką fakturę korygującą w pkpir? RADA Fakturę korygującą wystawioną 2 lutego 2016 r. z powodu zwrotu

 • W jaki sposób potwierdzać dostarczenie faktury korygującej w formie elektronicznej

  data dodania: 27.01.2016

  Prowadzę sklep internetowy. Każdą sprzedaż dokumentuję fakturą, którą wysyłam razem z towarem. Gdy następuje zwrot towarów lub nabywca nie odbierze przesyłki, wystawiam fakturę korygującą. Nie zawsze kupujący potwierdza otrzymanie faktury korygującej. Czy mogę przyjąć, że skoro e-mail nie wrócił, to kupujący otrzymał fakturę korygującą?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK