do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  data dodania: 24.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • W jakim czasie po wypowiedzeniu umowy pracownik może dochodzić odszkodowania za dyskryminację

  data dodania: 29.11.2016

  Pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy. Takie uprawnienie przysługuje pracownikowi przez 3 lata od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. Nie wyłącza ani nie ogranicza tego prawa niewniesienie przez pracownika do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia w terminie 7 dni od jego otrzymania.

 • Czy pracownik może ujawnić wysokość odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji

  data dodania: 01.08.2016

  Z jednym z pracowników objętych klauzulą konkurencyjną po ustaniu zatrudnienia rozwiązaliśmy umowę o pracę. Z umowy o zakazie konkurencji wynika, że pracownik powinien powstrzymać się od działalności konkurencyjnej przez 2 lata w zamian za odszkodowanie w wysokości 25% otrzymywanego wynagrodzenia. Osoba ta zgłosiła nam jednak, że inny pracownik, pracujący na takim samym stanowisku co ona i z porównywalnym stażem pracy, ma zagwarantowane odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia. Czy różnicując wysokość odszkodowań naruszyliśmy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu? Czy pracownik miał prawo ujawnić wysokość odszkodowania innemu pracownikowi? Nasz regulamin wynagradzania zobowiązuje pracowników do zachowania w tajemnicy wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

 • Kiedy pracodawca naraża się na spór z pracownikiem o dyskryminację płacową

  data dodania: 29.06.2015

  Pracownik, występując z pozwem przeciwko pracodawcy o dyskryminację płacową, powinien wykazać fakt otrzymywania niższego wynagrodzenia. Powinien także wskazać naruszoną przez zatrudniającego zasadę przyznawania wynagrodzenia chronioną przez przepisy prawa pracy, która nie może być przyczyną różnicowania pensji (np. niepełnosprawność czy płeć). Następnie pracodawca powinien udowodnić, że dyskryminacja nie miała miejsca.

 • Czy były pracownik ma prawo do premii kwartalnej, jeżeli w dniu jej wypłaty nie pozostawał w zatrudnieniu

  data dodania: 18.03.2015

  Pracownikom naszej firmy przysługują na podstawie umowy o pracę premie kwartalne. Wypłacamy je w ciągu 2 miesięcy od zakończenia danego kwartału. Ponadto w regulaminie premiowania jest zapis, zgodnie z którym pracownik ma prawo do tej premii, jeżeli w chwili jej wypłaty pozostawał w zatrudnieniu. Z końcem stycznia 2015 r. na mocy porozumienia stron zakończyliśmy współpracę z jednym z pracowników. Poinformowaliśmy go, że nie otrzyma premii za IV kwartał 2014 r., gdyż data jej wypłaty przypada 27 lutego 2015 r., a więc po zakończeniu stosunku pracy. Jednak były pracownik wystąpił z roszczeniem o wypłatę premii, wskazując, że jest ona należna w związku z wypracowaniem wymaganej normy w ostatnim kwartale 2014 r. Czy osoba ta może skutecznie dochodzić premii?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK