do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.11.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 2019 r. pracodawca będzie miał wybór, czy prowadzić dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej

Od 1 stycznia będą też obowiązywały nowe okresy przechowywania dokumentów kadrowych. Zasadniczo termin przechowywania tej dokumentacji zostanie skrócony z 50 do 10 lat.

I. Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie zależał od okresu, w jakim trwał stosunek pracy. Przedstawia to poniższa tabela.

Okresy przechowywania dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji

Dokumenty objęte przechowywaniem

1

2

10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany

Dokumentacja pracownicza dotycząca stosunków pracy nawiązanych od 1 stycznia 2019 r.

10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy nawiązany ponownie w okresie 10 lat od zakończenia poprzedniego stosunku pracy

Dokumentacja pracownicza dotycząca stosunków pracy:

nawiązanych od 1 stycznia 2019 r., a także
trwających 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca złożył raport informacyjny do ZUS

50 lat liczonych od dnia zakończenia stosunku pracy w odniesieniu do dokumentacji osobowej i od dnia wytworzenia dokumentacji płacowej

Dokumentacja pracownicza dotycząca stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (wyjątek odnosi się do stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r.)

10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony przez pracodawcę do ZUS

Dokumentacja pracownicza dotycząca stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r.

50 lat liczonych od zakończenia stosunku pracy

1. Listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty osób, których stosunek pracy był nawiązany:

przed 1 stycznia 2019 r.,
po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca nie złożył raportów informacyjnych do ZUS.

2. Dokumentacja pracownicza pracownika wykonującego prace górnicze i prace równorzędne z praca? górniczą oraz z okresami zaliczanymi do okresów takiej pracy

Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, nie krócej jednak niż do upływu okresu 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został zakończony

Gdy pracodawca jest stroną postępowania, w którym dokumentacja pracownicza będzie stanowić dowód albo będzie istniało prawdopodobieństwo, że stanie się dowodem

12 miesięcy po upływie podstawowych 10 lat, a także przez kolejnych 30 dni, liczonych od dnia zawiadomienia byłego pracownika o możliwości odbioru dokumentacji i o jej zniszczeniu w razie nieodebrania; zawiadomienie ma być wysłane po upływie przedłużonego okresu archiwizacji

Gdy pracodawca dowiedział się o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, w którym dokumentacja pracownicza będzie stanowić dowód albo będzie istniało prawdopodobieństwo, że stanie się dowodem

Czytaj więcej w artykule: Nowe zasady przechowywania i prowadzenia dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r. >>

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK