do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.09.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zeznania o dochodach zagranicznych spółek kontrolowanych do 2 października

Do 2 października 2017 r. podatnicy podatku dochodowego powinni złożyć do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej o kalendarzowym roku podatkowym. W tym samym terminie konieczna jest wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego. Jeżeli podatnik posiada udziały w zysku więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, zobowiązany jest złożyć odrębne zeznania o dochodach każdej z tych spółek.

Zeznania CIT-CFC i PIT-CFC

Od 1 stycznia 2015 r. na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19% stawką podatku.

Definicja

Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium tzw. raju podatkowego;

2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym Polska lub UE nie zawarły odpowiedniej umowy będącej podstawą do wymiany informacji podatkowych;

3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

- w spółce tej polski udziałowiec posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

- co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z tzw. biernych źródeł dochodów (np. odsetek, dywidend, należności licencyjnych); warto podkreślić w tym miejscu, że jeżeli zagraniczna spółka zostanie uznana za CFC, to polski udziałowiec zapłaci podatek od całości dochodów uzyskanych przez CFC, a nie tylko od dochodów biernych,

- co najmniej jeden rodzaj przychodów biernych podlega opodatkowaniu według stawki niższej o co najmniej 25 proc. od 19% stawki CIT (czyli niższej niż 14,25%) lub zwolnieniu/wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich - art. 24a ust. 3 updop.

Czytaj więcej w poradzie: Zeznania o dochodach zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK