do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.08.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jeśli bilet PKP stanowi fakturę w rozumieniu VAT to wydatek za przejazd można zaewidencjonować w pkpir jako koszt

Prowadzę pkpir. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam bilet PKP (kupiony w kasie) w związku z odbytą podróżą służbową. Czy mogę zaksięgować ten wydatek w kosztach? Czy mogę odliczyć VAT z tego biletu?

Jeżeli podatnik posiada bilet PKP stanowiący fakturę w rozumieniu przepisów VAT, to daje on prawo do odliczenia VAT oraz zaliczenia poniesionego wydatku w kwocie netto do kosztów. Podatnik rozliczy ten wydatek w pkpir bezpośrednio na podstawie biletu.

Jeżeli posiadany przez podatnika bilet PKP nie jest fakturą w rozumieniu przepisów VAT, wtedy podatnik powinien wystąpić do przewoźnika o wystawienie faktury i na jej podstawie zaliczyć do kosztów kwotę netto. Otrzymana faktura będzie podstawą do odliczenia VAT naliczonego.

Wydatki związane z podróżą służbową podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podróż ma faktycznie związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wydatki poniesione na ten cel muszą być również przez podatnika odpowiednio udokumentowane.

Podstawą zapisów w pkpir są dowody księgowe, do których należą m.in.:

  • faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub
  • inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie pkpir, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Za fakturę przepisy VAT uznają m.in. bilety jednorazowe dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Bilet taki powinien zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem (§ 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur).

Jeżeli więc podatnik posiada bilet PKP stanowiący fakturę w rozumieniu przepisów VAT, to daje on prawo do odliczenia VAT oraz zaliczenia poniesionego wydatku w kwocie netto do kosztów. Podatnik rozliczy ten wydatek w pkpir bezpośrednio na podstawie biletu.

Czytaj więcej w poradzie: Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek za przejazd udokumentowany biletem kolejowym >>

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK