do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Usługi świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych zostaną opodatkowane VAT

Od 1 lipca 2017 r. usługi pomocnicze do usług finansowo-ubezpieczeniowych, zwolnionych z VAT, nie będą mogły korzystać ze zwolnienia. Do tych usług należą między innymi usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Ze zwolnienia z VAT nie będą mogły również korzystać usługi świadczone między państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) uchyla z dniem 1 lipca 2017 r. ust. 13 i 14 art. 43 ustawy o VAT.

Oznacza to, że ze zwolnienia nie będą korzystać, a tym samym zostaną zasadniczo opodatkowane stawką 23% (chyba że będzie miało zastosowanie zwolnienie podmiotowe), m.in. usługi świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Uchylenie ust. 13 i 14 wynika z faktu, że przepisy dyrektywy nie przewidują zasadniczo takiego rodzaju zwolnień. Spór dotyczył przede wszystkim usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz ubezpieczycieli. W wyroku NSA z 30 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 1253/14) uznał, że nie jest możliwe odwoływanie się do orzecznictwa Trybunału przy dokonywaniu wykładni art. 43 ust. 13 ustawy VAT w przypadku usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych (usług likwidacji szkód). W konsekwencji NSA uznał, że

W tym przypadku brzmienie art. 43 ust.1 pkt 37 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy VAT wprowadziło zwolnienie, którego w żaden sposób nie da się wywieść z wykładni art. 135 Dyrektywy VAT.

Z tego zwolnienia mogły również korzystać m.in. usługi oceny stanu zdrowia świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Niezgodność polskich przepisów z dyrektywą potwierdził TSUE w wyroku z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15 Aspiro S.A. Nie oznacza to jednak, że usługi te nie mogły korzystać ze zwolnienia. Do 30 czerwca 2017 r. podatnicy, powołując się na polskie regulacje, gdy świadczyli te usługi, mogą stosować zwolnienie.

Czytaj więcej w poradzie: Jakie usługi od 1 lipca 2017 r. nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł