do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Badania psychologiczne kierowców są zwolnione z VAT

Sądy administracyjne potwierdzają, że wykonywanie badań psychologicznych kierowców w celu orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na tym stanowisku, jest zwolnione z VAT. Stanowisko takie należy uznać za prawidłowe, mimo iż jest to kwestia sporna z organami podatkowymi.

Stanowisko organów podatkowych w sprawie badań psychologicznych

Według dotychczasowej praktyki organów podatkowych wykonywane przez podmiot leczniczy w ramach medycyny pracy badania psychologiczne kierowców, bez których nie można wydać stosownego orzeczenia o zdolności lub niezdolności do wykonywania pracy na określonych stanowiskach (kierowcy), nie korzystają ze zwolnienia z VAT i powinny być opodatkowane podstawową 23% stawką VAT. Organy podatkowe uzasadniały to tym, że badania te nie mają związku z profilaktyką, a służą ocenie zdolności i predyspozycji psychologicznych pacjenta do wykonywania określonego zawodu i mają za zadanie ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Ich celem nie jest zatem zapobieganie i wykrywanie chorób czy monitorowanie stanu zdrowia pracowników, w związku z czym nie będą się zawierały w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP3/4512-112/15-3/MC; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 kwietnia 2016 r., sygn. IBPP3/4512-31/16/UH).

Stanowisko sądów administracyjnych w sprawie badań psychologicznych

Pogląd organów podatkowych, że badania psychologiczne kierowców wykonywane w ramach medycyny pracy nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, jest podważany w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wskazują one, że w sytuacji gdy badania psychologiczne są badaniami z zakresu medycyny pracy jako badania wstępne, okresowe i kontrolne, przeprowadzane na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków z art. 229 Kodeksu pracy, usługi te korzystają ze zwolnienia z VAT.

Czytaj więcej w poradzie: Czy badania psychologiczne kierowców zawodowych są zwolnione z VAT >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł