do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.03.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przychody z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą są oskładkowane tak jak przychody ze stosunku pracy

Samoistna umowa o dzieło, jako jeden z nielicznych sposobów zarobkowania, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, gdy umowie o dzieło towarzyszy równolegle zatrudnienie etatowe. Jeżeli wykonawca dzieła jest jednocześnie pracownikiem zamawiającego lub wykonuje dzieło na rzecz swojego pracodawcy, wówczas przychody z umowy o dzieło są oskładkowane tak jak przychody z umowy o pracę.

Umowa o dzieło zawarta przez osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy z własnym pracodawcą lub z podmiotem innym niż pracodawca, ale wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, dla celów ubezpieczeń społecznych stanowi pracowniczy tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy systemowej). W takiej sytuacji za pracownika uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie:

● umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo

● umowy o dzieło,

jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą

Jeżeli pracownik wykonuje dodatkowo umowę o dzieło, która została zawarta z własnym pracodawcą, to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej osoby stanowi łączny przychód uzyskany z umowy o pracę oraz z umowy o dzieło. Pracodawca z tytułu zawartej umowy nie zgłasza wykonawcy dzieła do ubezpieczeń; osoba ta została już bowiem zgłoszona z pracowniczym kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 xx. Uzyskany przychód z tej umowy pracodawca wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w składanym za pracownika imiennym raporcie miesięcznym.

Czytaj więcej w poradzie:  Jak rozliczyć składki i podatek od umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem lub wykonywanej na rzecz pracodawcy >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł