do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.03.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nie zawsze podatnik musi wystawić fakturę na żądanie klienta

Klient ma 3 miesiące na zgłoszenie żądania wystawienia faktury. Po upływie tego terminu podatnik może dobrowolnie fakturę wystawić, ale nie ma takiego obowiązku. Ponadto podatnik, od którego klient zażądał wystawienia faktury – powinien wiedzieć, że nie musi tego żądania spełniać natychmiast. Ma na to czas do 15. Dnia miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia żądania.

PROBLEM

W jakim terminie należy wystawić fakturę klientowi, na rzecz którego sprzedaż została udokumentowana paragonem? Klient w lipcu 2016 r. dokonał u nas zakupów, na które został wystawiony paragon. W lutym 2017 r. przyszedł z paragonem z żądaniem wystawienia faktury. Czy musimy mu ją wystawić?

RADA

Nie mają Państwo obowiązku wystawienia faktury. Mogą ją Państwo wystawić dobrowolnie.

UZASADNIENIE

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Sprzedawcy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Jednak jeżeli nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności) zgłosi takie żądanie, sprzedawca w określonych sytuacjach ma obowiązek wystawienia faktury. Co istotne, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę, jeżeli kupujący zgłosi zapotrzebowanie na nią w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie także można wystawić fakturę klientowi, ale już nie ma takiego obowiązku. Zależy to od dobrej woli sprzedawcy.

Czytaj więcej w poradzie: Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę na żądanie klienta >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł