do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Roczna informacja ZUS IMIR powinna uwzględniać dane zawarte w raportach imiennych oraz korygujących

Płatnicy przekazujący ubezpieczonym comiesięczne informacje o składkach, którzy składali w trakcie roku kalendarzowego korekty dokumentów rozliczeniowych mające wpływ na prawidłowość danych przekazanych w miesięcznych informacjach, mają obowiązek sporządzenia rocznej informacji dla tych ubezpieczonych, których dane były korygowane w trakcie roku. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym (m.in. pracownikom i zleceniobiorcom) rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Tym ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie.

Roczna informacja ZUS IMIR powinna uwzględniać dane zawarte w raportach imiennych ( ZUS RCA i ZUS RSA) oraz raportach korygujących, składanych za ubezpieczonego do ZUS w poszczególnych miesiącach roku, którego informacja dotyczy.

PRZYKŁAD

Firma handlowa przekazuje pracownikom i zleceniobiorcom miesięczne informacje o rozliczonych składkach. W styczniu 2017 r. pracodawca przygotował korekty dokumentów rozliczeniowych za luty, marzec i sierpień 2016 r. za pracownika, któremu nie została doliczona do podstawy wymiaru składek kwota przychodu z tytułu umowy-zlecenia. Po sporządzeniu tej korekty nie została przekazana pracownikowi skorygowana informacja miesięczna za wymienione miesiące. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek przekazania rocznej informacji ubezpieczonemu za cały 2016 r., z wyszczególnieniem prawidłowych kwot należnych składek w podziale na poszczególne miesiące.

Czytaj więcej w poradzie: Kiedy płatnik ma obowiązek sporządzić roczną informację ZUS IMIR >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł