do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 4/2020, data dodania: 06.04.2020

Artykuł aktualny do 2020-06-23*

*MF potwierdziło, że ponieważ w 2020 r. 31 maja przypada w niedzielę, to termin, o którym mowa w art. 15zzj ustawy o COVID-19 ulega przesunięciu na 1 czerwca 2020 r. Zatem podatnicy, którzy złożą zeznanie roczne PIT za 2019 r. i wpłacą podatek po 30 kwietnia 2020 r., ale nie później niż do 1 czerwca 2020 r. nie poniosą z tego tytułu konsekwencji karno-skarbowych. PKT 9. Rejestr odpadów - ułatwienie - aktualny do 15.05.2020 r. Od 18 kwietnia 2020 r. z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 osób - w wysokości 50 procent łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek; przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych; zwolnienie ze składek dotyczy także spółdzielni socjalnych - nie ma znaczenia w ich przypadku liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń; ponadto ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu; świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne może być wypłacone kilkakrotnie, nie więcej niż trzy razy, przy czym obowiązuje 15 procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, jednak w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał limit 300-krotności przychodów; Mikroprzedsiębiorcy, który prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą wystąpić do powiatowego urzędu pracy o pożyczkę w wysokości 5.000 zł, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem spłaty, z możliwością jej umorzenia warunkowaną prowadzeniem działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie ma już warunku niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.; w zakresie prawa pracy dopuszczalne są: zawarcie z pracownikami porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z ich umów o pracę, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu; ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku; obniżenie wymiaru czasu pracy możliwe w jeden z dwóch sposobów: 1) o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej, 2) o maksymalnie 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej; przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wyjątki dotyczą stanowisk roboczych); po skorzystaniu przez pracodawców z dofinansowania wyłączono stosowanie art. 13 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, co skutkuje brakiem gwarancji zatrudnienia dla pracowników;

Koronawirus, tarcza antykryzysowa – problemy firm, podatki, składki, rozwiązania pakietu pomocowego

Przedstawiamy pakiet rozwiązań rządu dla firm nazywany „tarczą antykryzysową”, wdrażanych ustawą z 31 marca 2020 r. W raporcie znalazły się również informacje o innych szczególnych rozwiązaniach prawnych, które mają zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, a więc także w czasach epidemii. Omówione zostały takie zagadnienia, jak: praca zdalna, prawo do urlopów, wynagrodzenie za przestój, odmowa wykonywania pracy, kontrola stanu zdrowia pracowników, dofinansowania do wynagrodzeń, ulgi w zapłacie składek ZUS, świadczenie postojowe, dodatkowe zasiłki opiekuńcze i prawo do zasiłków w trakcie epidemii, przesunięcie...

(...)


Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK