do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2020 [dodatek: Przewodnik po zmianach przepisów], data dodania: 21.01.2020

Artykuł aktualny na dzień 25-02-2021*

*Uwaga! Kwoty, limity oraz wartości obowiązujące w 2020 roku. Na 2021 r. obowiązują nowe stawki. Uwaga! Zmiany w zakresie uregulowań wprowadziły ustawy: z dnia 2 marca oraz 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz..: 374 oraz 568). UWAGA! Na mocy ustawy o COVID-19 został przesunięty termin na utworzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przez podmioty zatrudniające z grupy 50+ (czyli tych, którzy na 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób). Płatnicy z tej grupy mają obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 dnia miesiąca upływającego po upływie 9 miesięcy od dnia objęcia ustawą o PPK. Oznacza to że podmioty zatrudniające z grupy 50+ muszą zawrzeć umowy o: • zarządzanie PPK - do 27 października 2020 r., • prowadzenie PPK - do 10 listopada 2020 r. UWAGA! Na mocy ustawy o COVID-19 został przesunięty termin na utworzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przez podmioty zatrudniające z grupy 50+ (czyli tych, którzy na 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób). Od 24.06.2020 r. obowiązuje tzw. tarcza 4.0, zawierająca przepisy dla pracodawców, polegające m.in. na: umożliwieniu w okresie epidemii - wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody, wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia, ograniczeniu – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł ) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, możliwości zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy oraz niestosowania w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym, ponadto wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii oraz osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Od 1 grudnia 2020 r. pracodawcy zatrudniający “na czarno” lub zatajający wysokość wynagrodzenia pracowników unikających płacenia alimentów mogą być ukarani grzywną do 45 tysięcy złotych. Od 28 listopada 2020 r. obowiązkowe jest noszenie maseczki w pracy, niezależnie od zachowania dystansu. Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto. Płatnicy z tej grupy mają obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 dnia miesiąca upływającego po upływie 9 miesięcy od dnia objęcia ustawą o PPK. Oznacza to że podmioty zatrudniające z grupy 50+ muszą zawrzeć umowy o: • zarządzanie PPK - do 27 października 2020 r., • prowadzenie PPK - do 10 listopada 2020 r. od 1 lipca 2020 r. objęto regulacjami PPK również firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. Płatnicy składek prowadzący działalność turystyczną mogą ubiegać się w ZUS o zwolnienie z opłacania należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz inne fundusze za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Warunkiem skorzystania z umorzenia będzie status płatnika składek uzyskany do 31 maja 2020 r. oraz wykazanie co najmniej 80% spadku przychodów w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany będzie wniosek o zwolnienie w porównaniu z przychodami uzyskanymi w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2020

Z początkiem 2020 r. weszło w życie kilka ważnych zmian dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie wszystkie z nich są korzystne dla pracodawców. Niektóre nakładają na zatrudniających dodatkowe obowiązki. Tak będzie w przypadku firm, które będą wdrażać w 2020 r. program pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W 2020 r. pracodawcy muszą mieć na uwadze kilka ważnych zmian w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Dotyczą one przede wszystkim: ● kolejnego etapu ograniczania handlu w niedziele, ● minimalnego wynagrodzenia za pracę i skutków jego podniesienia, ● wyższej wartości współczynnika ekwiwalentowego, ● modyfikacji...

(...)


Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK