do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 21.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Kiedy absolwent, który pracował podczas studiów, nabywa prawo do świadczeń chorobowych u kolejnego pracodawcy

PROBLEM

Pracownik zatrudniony od 1 października 2021 r. złożył nam dyplom ukończenia studiów wyższych (data ukończenia - 6 sierpnia 2021 r.) i świadectwo pracy za okres zatrudnienia w czasie studiów (od 10 lipca do 25 sierpnia 2021 r.). W tym samym miesiącu (od 10 do 15 października 2021 r.) pracownik chorował. Czy ma prawo do świadczeń chorobowych?

RADA

Tak. Absolwent studiów wyższych, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie) w ciągu 90 dni od uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, ma prawo do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Fakt podjęcia zatrudnienia w czasie studiów nie wpływa na prawo pracownika do świadczeń chorobowych w Państwa firmie. Nie ma na to wpływu również przerwa między poszczególnymi okresami ubezpieczenia chorobowego, która jest dłuższa niż 30 dni. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Państwa pracownik, zatrudniony od 1 października 2021 r., stał się niezdolny do pracy od 10 października br. Od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów, który przypadał 6 sierpnia 2021 r., do dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia w Państwa firmie nie upłynęło więcej niż 90 dni (art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku nie obowiązuje okres wyczekiwania, który dla osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a dla ubezpieczonych dobrowolnie - 90 dni tego ubezpieczenia. Zatem Państwa pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych od 1 października 2021 r. Okres poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, który trwał do 25 sierpnia 2021 r., nie mógłby zostać uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych w Państwa firmie, ponieważ przerwa między poprzednim zatrudnieniem a obecnym przekracza 30 dni.

Należy zauważyć, że do okresu wyczekiwania wliczane są również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Powinni też Państwo ustalić, na podstawie złożonego przez pracownika świadectwa pracy, czy za okres absencji chorobowej będzie mu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy.

Prawo do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Przepisy ustawy zasiłkowej wskazują kilka przypadków, w których ubezpieczony ma prawo do świadczeń chorobowych bez okresu wyczekiwania. Są to (art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej):

 • absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • ubezpieczeni, którzy są niezdolni do pracy z powodu wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczeni obowiązkowo, którzy mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariusze Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

PRZYKŁAD

Janusz L., który 27 września 2021 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych, 1 listopada br. został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem 2800 zł brutto miesięcznie. Załóżmy, że w połowie tego miesiąca zachorował i był niezdolny do pracy w okresie od 15 do 26 listopada br. Pracownik został objęty ubezpieczeniem chorobowym z tytułu zatrudnienia w ciągu 90 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, w związku z czym nie obowiązuje go 30-dniowy okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe. Zważywszy na fakt, że Janusz L. zachorował przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony uzyskałby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, czyli kwota określona w umowie o pracę. Za 12 dni zwolnienia lekarskiego otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 773,16 zł, co wynika z wyliczenia:

 • 2800 zł - 383,88 zł (2800 zł x 13,71%) = 2416,12 zł (podstawa wymiaru świadczenia),

 • 2416,12 zł x 80% = 1932,90 zł (miesięczne świadczenie),

 • 1932,90 zł : 30 = 64,43 zł (stawka dzienna),

 • 64,43 zł x 12 dni = 773,16 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 3 pkt 3, art. 4, art. 36-37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834

 • art. 92 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • § 2 ust. 1 pkt 13 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1862

Magdalena Dereń

specjalista z zakresu kadr i płac

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK