do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2021, data dodania: 18.06.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak uwzględnić wyrównanie wynagrodzenia urlopowego w podstawie zasiłkowej

PROBLEM

Prowadzimy biuro rachunkowe. Pracownik jednego z naszych klientów otrzymał w lipcu 2021 r. wyrównanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników za okres od marca do czerwca 2021 r. (w związku z wprowadzeniem prowizji od sprzedaży). Pracownik ten zachorował w lipcu br., ale był też niezdolny do pracy w kwietniu 2021 r. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za lipiec powinniśmy uwzględnić to wyrównanie? Czy musimy dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego również za kwiecień (w tym miesiącu pracownik był chory przez 5 dni)?

RADA

Tak. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego zarówno za lipiec, jak i za kwiecień 2021 r. należy uwzględnić wyrównanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych wypłacone w lipcu br., ale tylko za marzec 2021 r. Ponieważ między okresami pobierania wynagrodzenia chorobowego przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru tego wynagrodzenia za kwiecień i czerwiec jest taka sama i należy ją ustalić z okresu od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie urlopowe obliczone ze składników zmiennych (np. premii, prowizji) jest elementem pensji pracownika. Stanowi ono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Podlega zatem wliczeniu do podstawy zasiłkowej i w kwocie faktycznie wypłaconej (nie podlega uzupełnieniu przy obliczaniu tej podstawy). Zatem wyrównanie wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych wpłynie na wysokość podstawy zasiłkowej - spowoduje jej podwyższenie. Ponieważ wypłata wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych nastąpiła po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia chorobowego za kwiecień 2021 r., należy wyrównać to wynagrodzenie.

Przerwa w niezdolności do pracy. Wypłata wyrównania wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych w analizowanym przypadku nie wpłynie jednak na wysokość stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego za lipiec 2021 r. Między okresami pobierania przez pracownika świadczeń chorobowych przerwa była bowiem krótsza niż 3 miesiące (przypadała na maj i czerwiec 2021 r.) To powoduje, że podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za niezdolność do pracy w lipcu nie należy ustalać na nowo (art. 43 ustawy zasiłkowej). Właściwa jest podstawa ustalona dla niezdolności w kwietniu 2021 r. i z okresu od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.

Wynagrodzenie urlopowe w podstawie zasiłkowej. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, który nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. W przypadku gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, zachowuje prawo do wynagrodzenia, a dni te są traktowane na równi z dniami świadczenia pracy.

W pkt 279 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej z kwietnia 2019 r. organ rentowy stwierdził, że jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik, zatrudniony od 1 września 2019 r., był niezdolny do pracy w lipcu 2021 r. przez 7 dni i nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. W kwietniu 2021 r. również otrzymał wynagrodzenie chorobowe (za 10 dni) i była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. W lipcu 2021 r. wypłacono pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia urlopowego w następujących wysokościach:

  • za marzec 2021 r. - 315,60 zł,

  • za kwiecień 2021 r. - 173 zł,

  • za maj 2021 r. - 89,30 zł,

  • za czerwiec 2021 r. - 173,60 zł.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za kwiecień 2021 r., wynoszącej 4745,95 zł (kwota ustalona z okresu od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.), należy doliczyć 1/12 z kwoty 272,33 zł, tj. 22,69 zł (315,60 zł - 13,71% = 272,33 zł, 272,33 zł : 12 = 22,69 zł). Ostatecznie podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie 4768,64 zł, a 80% stawka za 1 dzień - 126,78 zł (4768,64 zł : 30 = 158,95 zł; 158,95 zł x 80% = 127,16 zł). Przed doliczeniem wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych stawka dzienna wynosiła 126,56 zł (4745,95 zł : 30 = 158,20 zł; 158,20 zł x 80% = 126,56 zł). Wynagrodzenie chorobowe za kwiecień 2021 r. należy wyrównać o 6 zł (127,16 zł - 126,56 zł = 0,60 zł; 0,60 zł x 10 dni = 6 zł). Wysokość wynagrodzenia chorobowego za lipiec br. należy ustalić od kwoty 4768,64 zł.

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych i zmiennych, zmniejszanych proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki zmienne. Dotyczy to przypadków, gdy poza urlopem wypoczynkowym pracownik był nieobecny w pracy z powodów usprawiedliwionych i nie nabył za ten czas wynagrodzenia za pracę.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4800 zł oraz prowizję ustaloną w procencie od wartości zrealizowanej przez niego sprzedaży w danym miesiącu, zmniejszaną proporcjonalnie za czas nieobecności w pracy. Przez 6 dni lipca br. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby (jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku). Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy ustalić z okresu od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. Pracownik przebywał w czerwcu 2021 r. przez 10 dni roboczych na urlopie wypoczynkowym i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie urlopowe w wysokości 2656,80 zł - a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - 2292,55 zł. Za czas przepracowany w czerwcu (za 5 dni) otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1394,40 zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - 1203,23 zł, oraz prowizję w wysokości 240 zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - 207,10 zł.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych i zmiennych zmniejszanych proporcjonalnie za okresy nieobecności w pracy, a za czerwiec i miesiące poprzedzające powstanie niezdolności do pracy pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, całość wynagrodzenia, w tym składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki zmienne.

Uzupełnienie wynagrodzenia za czerwiec polega na zsumowaniu wszystkich składników (stałych i zmiennych) i podzieleniu ich przez liczbę dni pracy i udzielonego urlopu wypoczynkowego oraz pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik powinien przepracować w czerwcu, czyli 21. Uzupełnione wynagrodzenie za czerwiec wynosi 5184,06 zł, z wyliczenia (2292,55 zł + 1203,23 zł + 207,10 zł) : 15 dni = 246,86 zł; 246,86 zł x 21 dni = 5184,06 zł.

Wykazywanie wyrównania wynagrodzenia chorobowego w dokumentacji rozliczeniowej. Kwotę wyrównania wynagrodzenia chorobowego należy wykazać w dokumentach rozliczeniowych:

  • ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy 335 (wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy),
  • ZUS RCA - doliczając kwotę wyrównania do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 3 pkt 3, art. 37 ust. 2, art. 38 ust. 2 pkt 2, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

Małgorzata Piętka

ekspert w dziedzinie kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, prawnik

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK