do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn Głównego Księgowego 6/2014 [dodatek: Serwis Finansowo-Księgowy], data dodania: 13.03.2014

Artykuł aktualny do 2015-12-31

Różnice kursowe – ujęcie podatkowe i bilansowe

Jak wynika z art. 9 ustawy o rachunkowości (uor), księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim i w walucie polskiej. Jednocześnie, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, przedsiębiorcy mogą dokonywać rozliczeń w walutach obcych, a także otwierać rachunki w walutach wymienialnych. Ponieważ wszelkie wyrażone w walutach obcych aktywa, pasywa, przychody oraz koszty muszą być ujmowane w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach finansowych w polskich złotych (PLN), powstaje konieczność przeliczenia wartości pozycji wyrażonych w walucie obcej na PLN po właściwym...

(...)


Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »