do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021 [dodatek: Monitor Biur Rachunkowych], data dodania: 19.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek udzielać porad podatkowych w ramach konsultacji księgowych

PROBLEM

Pod koniec 2019 r. przyjęłam do biura nowego klienta. Z końcem 2020 r. chciałam podnieść mu cenę z powodu bardzo dużego wzrostu kosztów obsługi. Klient napisał, że z powodu koronawirusa będzie miał pewnie niższe przychody i w przypadku podwyżki rozważy możliwość zmiany biura rachunkowego. Z obawy przed skutkami gospodarczymi pandemii ustąpiłam i ceny zostały po staremu. Ostatnio klient zażądał, żebym udzieliła mu porady, jaka opcja będzie dla niego najkorzystniejsza po planowanych zmianach w podatkach. Odmówiłam takiej analizy, gdyż nie jestem doradcą podatkowym i nie chcę ponosić konsekwencji świadczenia takich usług bez uprawnień. Na to klient zareagował, że został przeze mnie oszukany, ponieważ w umowie jest wpisana godzina bezpłatnych konsultacji z księgową w miesiącu i niewykorzystane godziny przechodzą na dwa kolejne miesiące, zatem powinnam mu zapewnić 3 godziny konsultacji, a jeśli nie mam osoby do tego uprawnionej to powinnam opłacić mu 3 godziny konsultacji z doradcą podatkowym. Pokazywał mi jakieś bardzo niskie oferty cenowe, które otrzymał, i twierdził, że skoro mam wyższą cenę, to należy mu się coś dodatkowego. Gdy również odmówiłam, to powiedział, że będzie dochodził swoich praw i zawiadomi policję o oszustwie. Starałam się wytłumaczyć, że w treści umowy nie było nigdzie zapisu o doradztwie podatkowym, a konsultacje z księgową dotyczą takiej materii, jak należy prowadzić dokumentację sprzedaży, jak wykazać poniesiony koszt, z jakich elementów składa się faktura itp. Nigdzie też poza umową nie było mowy o doradztwie podatkowym, w żadnych reklamach, na stronie internetowej itp. Klient stwierdził, że takie konsultacje są dla niego bezwartościowe i większość osób zapis umowy rozumiałaby jako właśnie porady podatkowe. Czy w takiej sytuacji mogę obawiać się odpowiedzialności karnej lub tego, że będę musiała zapłacić za doradcę podatkowego? Pragnę dodać, że ceny za usługi księgowe były niskie, klient sam wymusił zaniechanie uzasadnionej podwyżki, a wcale przychód mu nie zmalał, a nawet wzrósł. Obiektywnie poniosłam stratę na obsłudze, co jestem w stanie wykazać, a mimo tego księgi były prowadzone starannie.

RADA

Nie ma podstaw, żeby stwierdzić, że księgowa dopuściła się oszustwa. Nie jest również zobowiązana do zapłaty za doradztwo podatkowe. Jednak na przyszłość lepiej w umowie wskazać, że konsultacje księgowe nie obejmują udzielania porad wymagających specjalnych uprawnień, w tym dotyczących optymalizacji podatkowej.

UZASADNIENIE

W celu przypisania komuś popełnienia przestępstwa oszustwa należy wykazać znamiona czynu zabronionego. Składa się na nie: działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

W przedmiotowej sprawie nie może być mowy o doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, gdyż usługi były świadczone rzetelnie w zamian za wynagrodzenie, które strony zgodnie ustaliły. Bez znaczenia jest kwestia, że klient otrzymał ofertę świadczenia usług w niższej cenie.

Księgowa nie wprowadziła klienta w błąd ani nie czerpała korzyści z jego "błędu" lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Konsultacja księgowa nie jest z pewnością tym samym co porada podatkowa. Umowę należy zawsze interpretować w sposób zgodny z przepisami prawa, a te wymagają, aby pewne usługi doradztwa podatkowego były świadczone tylko przez doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych czy biegłych rewidentów. Poza tym przedsiębiorca nie jest konsumentem i od niego wymaga się w związku z tym większej staranności, w tym w zakresie zawierania umów. Jeśli oczekiwał usług doradztwa podatkowego, to mógł zaproponować dopisanie odpowiedniego zapisu w umowie przewidującego, że wspomniana wyżej godzina konsultacji dotyczy konsultacji księgowych i porad podatkowych. Miał również możliwość zapytania o wyjaśnienie jej postanowień czy też mógł skorzystać z konsultacji prawnika.

W zakresie aspektów cywilnoprawnych nie ma również podstaw do tego, żeby księgowa musiała opłacić usługi doradztwa podatkowego na rzecz klienta, gdyż nie zobowiązała się do ich świadczenia, ani do pokrycia kosztów świadczenia takich usług.

Na przyszłość warto jednak wprost wpisać w umowie, że konsultacje księgowe nie obejmują usług doradztwa podatkowego, dla których wykonywania wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień, w tym w szczególności udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Doświadczenie zawodowe autora wskazuje, że najwięcej roszczeń odszkodowawczych kierują przeciwko biurom rachunkowym klienci, którzy starają się zbytnio oszczędzać na usługach księgowych i poszukują tych tańszych. Jednak gdy żądają zapłaty od księgowej, to nie wahają się wyłożyć odpowiednich środków na usługi prawne w celu dochodzenia roszczenia. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego czasami warto unikać pewnego rodzaju przedsiębiorców, gdyż nawet niezasadne żądania powodują niepotrzebne koszty i stres.

Podstawa prawna:

  • art. 286 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444; ost.zm. Dz.U z 2021 r. poz. 1023

  • art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 130; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

  • art. 56, art. 58, art. 355 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1509

Marcin Szabłowski

adwokat

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK