do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych odstąpienie od kary umownej naliczonej w walucie obcej

PROBLEM

Spółka obciążyła kontrahenta z Niemiec karą umowną z tytułu nieterminowo wykonanej usługi, wystawiając notę obciążeniową w euro. W październiku 2021 r., w wyniku porozumienia między stronami, nasza spółka odstąpiła od egzekwowania tej kary (umorzenie). Po jakim kursie i w jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych odstąpienie od kary umownej naliczonej w walucie obcej? Czy w związku z tym wystąpią różnice kursowe?

RADA

Odstąpienie (umorzenie) kary umownej w walucie obcej (tu euro) należy przeliczyć na złote według kursu, jaki wcześniej zastosowano do wyceny noty obciążeniowej. Nie wystąpią w związku z tym różnice kursowe.

UZASADNIENIE

Ustawa o rachunkowości nakazuje wyceniać wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień (art. 30 ust. 2 pkt 2 uor). W momencie naliczenia kary w walucie obcej spółka powinna dokonać przeliczenia na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty obciążeniowej.

Umorzenie naliczonej kary umownej w walucie obcej. W sytuacji gdy jednostka zdecydowała się umorzyć naliczoną karę umowną, anulowanie jej jest zwyczajowo dokumentowane notą księgową (uznaniową). W ustawie o rachunkowości nie zawarto jednak szczególnych regulacji wskazujących, jaki kurs waluty obcej zastosować, dokonując anulowania (umorzenia) kwoty wcześniej naliczonej kary umownej. W praktyce jednostki przyjmują rozwiązania, jakie są stosowane dla celów podatku dochodowego. Tym samym - na zasadzie analogii z mechanizmem istniejącym w przypadku wyceny faktur korygujących przychody - zdarzenie polegające na anulowaniu kary przelicza się według kursu z dnia poprzedzającego dzień jej naliczenia, tj. kursu, jaki został zastosowany w momencie wystawienia noty obciążeniowej. Zastosowanie tego samego kursu zarówno do naliczenia, jak i anulowania kary umownej powoduje, że nie powstają różnice kursowe.

Przykład

Spółka obciążyła kontrahenta z Niemiec karą umowną z tytułu nieterminowo wykonanej usługi, wystawiając 7 września 2021 r. notę obciążeniową w kwocie 2000 euro. Kurs średni NBP 6 września 2021 wynosił 4,5250 zł/euro (kurs przykładowy). 27 października 2021 r. w wyniku porozumienia z kontrahentem z Niemiec anulowano naliczoną karę umowną, wystawiając notę uznaniową w kwocie 2000 euro.

Ewidencja w księgach rachunkowych:

  1. Wystawienie noty księgowej obciążającej kontrahenta zagranicznego na kwotę 2000 euro (przeliczenie na walutę polską: 2000 euro × 4,5250 zł/euro = 9 050 zł)

Wn konto 21-2 "Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi" 9 050 zł

Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" 9 050 zł

  1. Wystawienie noty księgowej uznaniowej w związku z porozumieniem anulującym kwotę wcześniej naliczonej kary umownej (przeliczenie na walutę polską: 2000 euro × 4,5250 zł/euro = 9 050 zł)

Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" 9 050 zł

Ma konto 21-2 "Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi" 9 050 zł

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Szerzej na temat rozliczania kar umownych w podatkach dochodowych, VAT i księgach rachunkowych w raporcie dostępnym w "Mk" nr 7/2021 i na www.inforlex/ewydania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK