do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 12/2021, data dodania: 06.12.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć przekazanie towaru, gdy obdarowany zwraca VAT

PROBLEM

Spółka dokonuje niekiedy darowizn towarów, przy których nabywaniu bądź wytwarzaniu odliczano VAT. Strony umowy darowizny uzgadniają, że obdarowany zwróci jedynie równowartość VAT od darowizny (np. 230 zł, gdy podstawa jest ustalona na 1000 zł). Czy jest to nadal nieodpłatna dostawa towarów?

RADA

Nie jest to nieodpłatna dostawa. Spółka otrzymuje należność. Zwróconą kwotę VAT należy uznać za kwotę brutto i obliczyć VAT metodą "w stu".

UZASADNIENIE

Na wstępie przypomnijmy, że także nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub części składowych do nich, podlega opodatkowaniu VAT jako czynność zrównana z odpłatną dostawą towarów.

W VAT, jeśli pojawia się jakakolwiek płatność związana z przekazanym towarem, to taka umowa przestaje mieć charakter nieodpłatny i staje się czynnością odpłatną. Wyjaśnienia wymaga zatem, że według ustawy o VAT - nie występują czynności częściowo odpłatne.

Ważne

Podatnik, który w związku z przekazaniem towaru otrzymuje zwrot równowartości VAT, powinien traktować tę transakcję jako odpłatną.

Jako kwota brutto powinna być w konsekwencji wskazana kwota odpowiadająca kwocie faktycznej zapłaty należnej od nabywcy. Podatek należny oblicza się metodą "w stu".

Przykład

Spółka przekazała towar na kwotę brutto 1230 zł. Umówiła się z obdarowanym, że ten zwróci jej VAT należny, czyli 230 zł. Skoro nie będzie to darowizna, to podatnik nie wykaże 1000 zł netto i 230 zł podatku. Należy natomiast wykazać sprzedaż (odpłatną dostawę towarów) za 186,99 zł netto i 43,01 zł VAT (230 x 23/123).

Mamy tu do czynienia ze sprzedażą, a nie z darowizną, więc nieprawidłową praktyką byłoby dokumentowanie czynności dowodem wewnętrznym. W tym przypadku, w zależności od statusu obdarowanego, należy wystawić paragon lub fakturę.

Nie będziemy także korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie przewidzianego dla nieodpłatnych dostaw.

Jeżeli podatnik wystawił tylko dowód wewnętrzny, w którym wykazał kwotę należnego podatku z tytułu darowizny, i wykazał ten dowód w ewidencji VAT, to powinien go anulować. Zamiast deklarować VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru, spółka powinna wykazywać VAT należny z tytułu odpłatnej dostawy udokumentowanej paragonem/fakturą.

Potwierdza to np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.463.2021.1.AZ).

Jednocześnie opisywana sytuacja wywiera także skutki w CIT. Wprawdzie ogólną zasadą jest to, że do przychodów nie zalicza się należnego VAT, jednak tu równowartość "VAT od darowizny" nie ma charakteru podatku, ale stanowi kwotę zapłaty. Dlatego przychodem będzie tu otrzymana kwota, pomniejszona o rozliczony VAT.

Przykład

Wróćmy do poprzedniego przykładu. Przychodem będzie kwota 186,99 zł. Zgodnie z zasadą, że do przychodów nie zalicza się VAT, nie wliczono kwoty 43,01 zł.

Potwierdzają to również organy podatkowe (zob. pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.464.2021.3.MF).

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2 i art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

  • art. 7 ust. 1 i art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Powołane interpretacje podatkowe:

  • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.463.2021.1.AZ)

  • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.464.2021.3.MF)

Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK