do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 10.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Kiedy należy zaliczać do kosztów podatkowych wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz dotyczący ich ZUS

PROBLEM

Spółka z o.o. zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów zleceń. Wynagrodzenia na ich podstawie są wypłacane na początku kolejnego miesiąca (po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą). Kiedy koszty tych wynagrodzeń oraz dotyczące ich składki ZUS mogą być zaliczane do kosztów podatkowych spółki?

RADA

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (łącznie ze stanowiącymi ich część składkami ZUS finansowanymi ze środków zleceniobiorcy) stanowią koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. w miesiącu dokonania wypłaty. Także w miesiącu zapłaty do kosztów podatkowych mogą być zaliczane składki ZUS finansowane przez spółkę.

UZASADNIENIE

Nie uważa się za koszty podatkowe między innymi niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof (art. 16 ust. 1 pkt 57 updop). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g updop. Nie ma to jednak tu znaczenia, ponieważ przepis art. 15 ust. 4g updop (dotyczący w szczególności wynagrodzeń pracowników) nie ma jednak zastosowania do należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof, w tym z tytułu umów zleceń. W konsekwencji należności z tytułu umów zleceń mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji osobie, której są należne. A zatem w przedstawionej sytuacji koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (łącznie ze stanowiącymi ich część składkami ZUS finansowanymi ze środków zleceniobiorcy) stanowią koszty podatkowe spółki z o.o. w miesiącu dokonania wypłaty zleceniobiorcom.

Wskazać jednocześnie należy, że z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop wynika, że nie uważa się za koszty podatkowe nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika składek. Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4h updop. Jednak przepis art. 15 ust. 4h updop (dotyczący przede wszystkim składek ZUS finansowanych przez pracodawców za osoby zatrudnione na podstawie umowę o pracę) nie ma zastosowania do składek ZUS dotyczących należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof, w tym z tytułu umów zleceń. A zatem także koszty składek ZUS finansowane przez spółkę z o.o. mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w miesiącu ich zapłaty.

Przykład

Spółka z o.o. wypłaciła wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wrzesień 2021 r. na początku października 2021 r. ZUS od tego wynagrodzenia zapłaciła na początku listopada 2021 r. W tej sytuacji koszt wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy (w tym w części przypadającej na składki ZUS finansowane ze środków zleceniobiorcy) stanowią dla spółki z o.o. koszty uzyskania przychodów października 2021 r., zaś składki ZUS finansowane przez spółkę z o.o. stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów listopada 2021 r.

Podstawa prawna

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK