do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada aktualna do 2021-12-31

Jak obliczyć wysokość koniecznych nakładów ponoszonych przez podatników korzystających z opodatkowania estońskim CIT

PROBLEM

Spółka z o.o. korzysta z opodatkowania estońskim CIT. Na koniec 2020 r. wartość początkowa środków trwałych w spółce wynosiła 890 000 zł, z czego 140 000 zł przypadało na wartość początkową samochodu osobowego. W jakiej wysokości spółka musi ponieść wydatki inwestycyjne w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania w formie estońskiego CIT?

RADA

W pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych spółka obowiązana jest ponieść nakłady inwestycyjne w kwocie większej niż 112 500 zł. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą wybierać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (potocznie nazywany estońskim CIT). Zasady opodatkowania w tej formie określają przepisy art. 28a-28t updop.

Obowiązkiem podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu jest, co do zasady, ponoszenie w dwuletnich okresach nakładów inwestycyjnych w wysokości większej od wskazanej w art. 28g ust. 1 pkt 1 updop. Alternatywnie obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych może być spełniony w okresach czteroletnich, jeżeli podatnik realizuje znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję oraz poinformuje przed upływem podstawowego dwuletniego okresu właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów na cele inwestycyjne i terminie planowanego zakończenia inwestycji (zob. art. 28g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28g ust. 4 updop).

W obu przypadkach minimalna wysokość poniesionych wydatków jest odnoszona do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem:

  • samochodów osobowych,
  • środków transportu lotniczego,
  • taboru pływającego oraz
  • innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin (zob. art. 28g ust. 1 updop).

W konsekwencji, skoro będący środkiem trwałym samochód jest samochodem osobowym, nie wchodzi on do wartości, od której obliczana jest minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych. Odpowiednio spółka, w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, obowiązana jest ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości większej niż 15% z 750 000 zł (890 000 zł - 140 000 zł), a więc w wysokości większej niż 112 500 zł.

UWAGA ZMIANY!

W projekcie tzw. Polskiego Ładu zapisano, że przepisy dotyczące estońskiego CIT mają się zmienić od 2022 r. I tak, zgodnie z projektem, zrezygnowano m.in. z obowiązku ponoszenia przez objętych tym podatkiem określonych - procentowo i kwotowo - nakładów w ujęciu dwuletnim lub czteroletnim. Zgodnie z przywołanym projektem brak minimalnego poziomu nakładów inwestycji ma dotyczyć zarówno firm, które już korzystają z estońskiego CIT, jak i tych, które podejmą taką decyzję w przyszłym roku. Zmiana ta będzie zatem korzystna i obejmie także spółkę Czytelnika.

Podstawa prawna:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK