do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć wynagrodzenia oraz składki ZUS należne od przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego przekształceniu w spółkę

PROBLEM

1 września 2021 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w jednoosobową spółkę z o.o. Czy koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników dotyczące sierpnia 2021 r., a zapłacone we wrześniu 2021 r. przez spółkę z o.o., mogą zostać zaliczone do jej kosztów podatkowych? Czy składki ZUS dotyczące przedsiębiorcy (osoby fizycznej) za sierpień 2021 r. zapłacone we wrześniu 2021 r. przez spółkę z o.o. mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki?

RADA

Zapłacone przez spółkę z o.o. składki na ubezpieczenie społeczne za przekształconego przedsiębiorcę nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki z o.o.

Odpowiedź na pierwsze z pytań zależy z kolei od tego, czy dla potrzeb podatku dochodowego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników były:

  1. kosztami sierpnia - wówczas wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy (mimo ich zapłacenia przez spółkę z o.o.),
  2. kosztami września - wówczas wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko przez spółkę z o.o. (mimo że dotyczą okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przekształconego przedsiębiorcę).

Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (zob. art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, dalej: Ksh). Zasady dokonywania tego przekształcenia określają przepisy art. 5841-58413 Ksh. Jak jednocześnie stanowi art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych). Zatem jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa, jest w zakresie tych praw następcą podatkowym tego przedsiębiorcy.

Oznacza to, między innymi, możliwość zaliczania przez spółkę z o.o. do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia przychodów przez przekształconego przedsiębiorcę. Dotyczy to jednak tylko kosztów, które dla celów podatkowych są potrącalne od dnia przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Rozliczenie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników

Dla potrzeb obu ustaw o podatku dochodowym (tj. art. 15 ust. 4h, art. 15ust. 4i i art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a updop oraz art. 22 ust. 6ba, art. 22 ust. 6bb i art. 23 ust. 1 pkt 55 i 5a updof) zapłacone we wrześniu 2021 r. koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników mogą być kosztami uzyskania przychodów sierpnia lub września 2021 r. Odpowiedź na pierwsze z pytań Czytelnika zależy od tego, czy dla potrzeb ustaw o podatku dochodowym wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników:

  1. są kosztami sierpnia 2021 r. - wówczas wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko przez przedsiębiorcę (mimo ich zapłacenia przez spółkę z o.o.),
  2. są kosztami września 2021 r. - wówczas wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko przez spółkę z o.o. (mimo że dotyczą okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przekształconego przedsiębiorcę).

Przykład

Pracownik X otrzymuje wynagrodzenie z dołu, tj. do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne. Spółka z o.o. powstała 1 września 2021 r. z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zapłaciła wynagrodzenie tego pracownika za sierpień 2021 r. Także we wrześniu 2021 r. spółka z o.o. zapłaciła składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.

Scenariusz A: Wynagrodzenie oraz składki zostały przez spółkę z o.o. zapłacone 4 września 2021 r. W takim przypadku - na podstawie art. 15 ust. 4h i art. 15ust. 4i updop oraz art. 22 ust. 6ba i art. 22 ust. 6bb updof - są to koszty uzyskania przychodów sierpnia 2021 r., a w konsekwencji koszty uzyskania przychodów przekształconego przedsiębiorcy.

Scenariusz B: Wynagrodzenie oraz składki zostały zapłacone przez spółkę z o.o. 20 września 2021 r., a więc z uchybieniem terminów wskazanych w art. 15 ust. 4h i art. 15ust. 4i pkt 2 updop oraz art. 22 ust. 6ba i art. 22 ust. 6bb pkt 2 updof. W takim przypadku - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 i 5a updof - są to koszty uzyskania przychodów września 2021 r. Są to zatem koszty podatkowe powstałej z przekształcenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zapłata składki za wspólnika spółki jednoosobowej

Jednoosobowe spółki z o.o. nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne płaconych za swojego wspólnika. Nie uważa się bowiem za koszty podatkowe wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami (art. 16 ust. 1 pkt 38 updop). Tym samym zapłata składek na własne ubezpieczenia ZUS przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. jest świadczeniem na rzecz samego siebie. Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (osoby fizycznej) należne za sierpień 2021 r., a opłacone przez spółkę z o.o. we wrześniu, nie mogą być kosztem uzyskania przychodów spółki z o.o.

Podstawa prawna:

  • art. 16 ust. 1 pkt 38, 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

  • art. 22 ust. 6ba, art. 22 ust. 6bb i art. 23 ust. 1 pkt 55 i 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574

  • art. 93a § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

  • art. 551 § 5 oraz art. 5841-58413 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

Powołane interpretacje podatkowe

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 kwietnia 2010 r. (sygn. ITPB3/423-80/10/AW)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK