do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 18.08.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć podatkowo koszty prezentów dla darczyńców fundacji

PROBLEM

Fundacja korzystająca ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, zamierza kupić prezenty dla najhojniejszych darczyńców. Jak potraktować podatkowo wydatek na zakup takich prezentów?

RADA

Wskazany wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu ani wydatku na cele statutowe. Ponieważ nie jest to wydatek na cele statutowe, dochód fundacji odpowiadający temu wydatkowi jest opodatkowany podatkiem dochodowym.

UZASADNIENIE

Wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego (art. 17 ust. 1 pkt 4 updop). Zwolnienie to przysługuje w części, w jakiej dochody tych podatników przeznaczone są na te cele.

Zwolnienie to obejmuje dochody, czyli nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, uzyskiwane przez podatników (zob. art. 7 ust. 2 updop). Wskazane koszty zakupu prezentów dla darczyńców mogą być uznane za koszty reprezentacji, a więc wydatki, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (zob. art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Oznacza to, że wskazany wydatek nie pomniejsza dochodu fundacji.

Jednocześnie koszty zakupu wskazanych prezentów nie stanowią także wydatku poniesionego przez fundację na cel statutowy. W związku z tym dochód fundacji przeznaczony na poniesienie tego wydatku (w kwocie netto, jeżeli z tytułu wskazanych zakupów fundacji przysługuje prawo do odliczenia; w przeciwnym razie w kwocie brutto) nie korzysta ze wskazanego na wstępie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji dochód odpowiadający temu wydatkowi jest opodatkowany podatkiem dochodowym.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2, art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK