do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 16.07.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Kiedy nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu przy pełnym zaliczaniu do kosztów wydatków na samochód

PROBLEM

Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT. Zdecydowaną większość stanowi działalność zwolniona. W związku z tym na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT stosuje proporcję dla celów odliczeń częściowych, zaokrągloną do 0%. Czy w tej sytuacji podatnik może zaliczać wydatki z tytułu używania samochodów osobowych do kosztów podatkowych w 100% bez prowadzenia ewidencji ich przebiegu?

RADA

Tak, w przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczać wydatki na używanie samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 100% bez prowadzenia ewidencji ich przebiegu.

UZASADNIENIE

Tylko w niektórych przypadkach podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całość kosztów używania samochodów osobowych (za wyjątkiem składek na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia przekraczającej 150 000 zł). Jest tak w przypadku samochodów osobowych, które są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można jedynie 75% kosztów używania samochodów osobowych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 51 updop). Zastrzec jednak należy, że warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą jest, co do zasady, prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT (zob. art. 16 ust. 5f updop).

Wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji

Wyjątek od obowiązku prowadzenia ewidencji stanowi sytuacja, gdy na podstawie przepisów ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do jej prowadzenia (np. w przypadku samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży, jeżeli ich sprzedaż stanowi przedmiot działalności podatnika) - zob. art. 16 ust. 5g updop. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji może wynikać z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o VAT (a więc w związku z odliczaniem kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych w 50%). Ten przypadek nie dotyczy jednak sytuacji podatnika przedstawionej w pytaniu.

Należy zauważyć, że warunek prowadzenia ewidencji nie dotyczy także podatników, którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych (a więc gdy brak prowadzenia ewidencji przebiegu wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 kwietnia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.72.2019.2.AP) oraz z 29 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.24.2019.2.MO). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

MF

(...) jeżeli Szpital nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie cytowanego powyżej art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b tej ustawy, to może w dalszym ciągu zaliczyć 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodów do kosztów uzyskania przychodów.

Stosowanie proporcji 0% a obowiązek prowadzenia ewidencji

W przypadku zakupów dokonywanych przez podatników, którzy stosują zaokrągloną do 0% proporcję wstępną (zob. art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT), nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków. W konsekwencji, na podstawie z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, nie mają oni obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu. Są uprawnieni do zaliczania do kosztów podatkowych 100% wydatków na używanie samochodów osobowych bez prowadzenia takiej ewidencji (o ile są to samochody wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą).

Warto zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.350.2019.1.JG). Organ podatkowy uznał w niej za prawidłowe stanowisko podatnika, uzasadnione między innymi stwierdzeniem, że:

MF

(...) gdyby Spółka podjęła decyzję, że przy WSS, który nie przekracza 2% uznałaby, że proporcja wynosi 0% (art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT) to miałaby prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 100% kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych.

Pośrednio potwierdza to prawidłowość zajętego w odpowiedzi stanowiska.

Podstawa prawna:

  • art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 5f i 5g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

  • art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

Powołane interpretacje podatkowe:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK