do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 8/2021, data dodania: 15.07.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak długo należy przechowywać księgi podatkowe dotyczące roku podatkowego, w którym spółka poniosła stratę

PROBLEM

Spółka z o.o. w 2015 r. poniosła stratę podatkową, którą rozliczała do 2019 r. Jak długo w tej sytuacji jest obowiązana przechowywać dokumenty księgowe dotyczące 2015 r.?

RADA

Okres, w którym spółka miała obowiązek przechowywać księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty dotyczące 2015 r., zakończy się z końcem 2021 r.

UZASADNIENIE

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej). Zobowiązania podatkowe przedawniają się zaś, co do zasady, z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zob. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Najczęściej zatem podatnicy obowiązani są przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do upływu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, których te księgi i dokumenty dotyczą.

W przeszłości przyjmowano, że okres przechowywania ksiąg jest dłuższy, jeżeli podatnicy odliczają stratę poniesioną w roku podatkowym w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych (na podstawie art. 7 ust. 5 updop). Tym samym w takich przypadkach księgi i dokumenty dotyczące roku, w którym poniesiona została strata, miały być przechowane aż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym strata była odliczana (czasami zatem nawet ponad 10 lat). Takie stanowisko zajmował fiskus i niekiedy sądy administracyjne (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-150/15/AnK, czy wyrok WSA w Gliwicach z 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 292/13).

Jednak 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 3/17), stwierdzającą, że:

NSA

(...) w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (…), nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.

W efekcie, w wyroku z 14 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2338/16) NSA orzekł, że

NSA

(...) w przypadku wykazania przez podatnika straty podatkowej za dany rok, jest on obowiązany do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu przedawnienia prawa do wydania decyzji określającej wysokość straty na podstawie art. 24 o.p.

Podsumowując, w przedstawionej sytuacji prawo do wydania - na podstawie art. 24 Ordynacji podatkowej - decyzji określającej wysokość straty poniesionej przez spółkę w 2015 r. przedawni się z końcem 2021 r. (tj. z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - zob. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Zatem również z końcem 2021 r. zakończy się okres, w którym spółka ma obowiązek przechowywać księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty dotyczące 2015 r.

Podstawa prawna:

  • art. 24, art. 70 oraz art. 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

Powołane wyroki sądów:

  • wyrok NSA z 14 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2338/16)

  • uchwała NSA z 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17)

  • wyrok WSA w Gliwicach z 16 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Gl 292/13)

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-150/15/AnK)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także:

"»Sztuczne«​​​​​​​ wszczęcie postępowania karnego w celu uniknięcia przedawnienia jest bezskuteczne - uchwała NSA" - tylko na stronie cyfrowego wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK