do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 7/2021, data dodania: 13.06.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak ustalić koszt podatkowy ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych

PROBLEM

Sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi na podstawie zezwolenia działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). W związku z tą działalnością gospodarczą w procesie produkcyjnym powstają odpady poprodukcyjne (złom). Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych (złomu) nie została wymieniona w posiadanym zezwoleniu i w związku z tym stanowi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy spółka może ustalać koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego w wartości równej cenie sprzedaży netto tego złomu?

RADA

Prawidłowym jest ustalenie kosztu w związku ze sprzedażą odpadów poprodukcyjnych (złomu) w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup materiałów, jednak nie wyższej niż cena netto uzyskana z sprzedaży złomu. Zasada ta dotyczy także przedsiębiorców, którzy nie działają jak spółka w SSE. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zwolnieniu od podatku CIT podlega tylko dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu na prowadzenie tam działalności (art. 12 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Odpowiednio, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także jeżeli działalność nie jest działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego określonym w art. 17 ust. 1 pkt. 34 updop.

Tym samym spółka przychody z tytułu sprzedaży złomu powinna rozpoznawać jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, gdyż ich sprzedaż nie jest objęta zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE. Z kolei koszty podatkowe alokowane do przychodów z tytułu sprzedaży poprodukcyjnych odpadów (złomu) stanowią koszty z działalności pozastrefowej, tj. opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Wycena i sprzedaż odpadów poprodukcyjnych

Należy zauważyć, że odpady poprodukcyjne, jako rzeczowe składniki aktywów obrotowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z o rachunkowości podlegają wycenie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

W przypadku sprzedaży złomu poprodukcyjnego można założyć, że faktyczna cena nabycia bądź też koszt wytworzenia, związane ze złomem, są wyższe (lub nawet istotnie wyższe) niż jego cena sprzedaży netto. Zdaniem organów podatkowych prawidłowym jest ustalenie kosztu uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą odpadów poprodukcyjnych (złomu) w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu materiałów, jednak nie wyższej niż cena uzyskana ze sprzedaży. Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-584/15/AB.

Przykład:

Faktycznie poniesione koszty (netto) na wytworzenie odpadów poprodukcyjnych wyniosły 1000 zł, a cena netto uzyskana z ich sprzedaży 700 zł. Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży tych odpadów będzie ich cena sprzedaży netto, tj. 700 zł.

Również w przypadku firm nieprowadzących działalności w SSE prawidłowym jest ustalenie kosztu w związku ze sprzedażą odpadów poprodukcyjnych (złomu) w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup materiałów, jednak nie wyższej niż cena netto uzyskana z sprzedaży złomu.

Podstawa prawna:

  • art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255

  • art. 12 i 16 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1670

  • art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-584/15/AB)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK