do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 6/2021, data dodania: 14.05.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy po ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu powstanie przychód

PROBLEM

Na rzecz spółki ustanowiono nieodpłatnie służebność przesyłu. Nastąpiło to w drodze umownej w formie aktu notarialnego. Służebność obejmuje uprawnienia do wybudowania na gruncie niestanowiącym własności spółki instalacji, jak również do przejścia, przejazdu i korzystania z gruntu zajmowanego przez owe instalacje w celu usuwania ewentualnych awarii, bieżącej obsługi urządzeń i wykonywania prac o charakterze remontowym, eksploatacyjnym czy modernizacyjnym.

Czy oznacza to, że u spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?

RADA

Nie, ustanowienie na rzecz spółki nieodpłatnej służebności przesyłu nie spowoduje powstania dla niej przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, polega na uzyskaniu przez podatnika przychodu bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego. Musi zatem wystąpić po stronie otrzymującego świadczenie korzyść majątkowa, która nie jest związana z jakimikolwiek kosztami lub inną formą ekwiwalentu na rzecz dającego świadczenie.

Jak wskazano, na rzecz spółki ustanawiana jest służebność przesyłu, która ma charakter nieodpłatny. W takiej sytuacji o powstaniu u spółki przychodu w rozumieniu w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop można byłoby mówić wówczas, gdyby nastąpiło przysporzenie w majątku podatnika. Brak jest tu jednak przychodu, gdyż takie przysporzenie w majątku spółki nie nastąpi. Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umownej bez wynagrodzenia nie wywołuje bowiem zmian w majątku podatnika. Nie można także argumentować, że przedsiębiorca, na którego rzecz została ustanowiona służebność przesyłu, unika w ten sposób konieczności poniesienia wydatków na uzyskanie prawa dostępu do instalacji, jak również przejścia, przejazdu i korzystania z gruntu zajmowanego przez urządzenia w celu usunięcia awarii, bieżącej obsługi oraz wykonania prac remontowych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych. Poniesienie takich wydatków nie jest konieczne w każdym przypadku ustanowienia służebności przesyłu. Brak zatem podstaw do twierdzenia, że przedsiębiorca, na którego rzecz została ustanowiona służebność przesyłu bez wynagrodzenia, uniknął konieczności poniesienia kosztów wynagrodzenia, które musiałby ponieść i które to koszty stanowiłyby jego przychód.

Podobne stanowisko zajął również WSA w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z u 17 listopada 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1149/20). Zastrzec jednak należy, że można spotkac także niekorzystne dla podatników stanowisko. Zajmują je często organy podatkowe, ale także
zdarzały się niekorzystne dla podatników wyroki NSA (przykładowo wyrok NSA z 25 kwietnia 2019 r., sygn.akt II FSK 1309/17).

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255

Powołane wyroki sądów:

  • wyrok WSA w Warszawie z 17 listopada 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1149/20) - orzeczenie nieprawomocne

  • wyrok NSA z 25 kwietnia 2019 r., sygn.akt II FSK 1309/17

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK