do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Czy przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości można odliczyć kredyt zaciągnięty na jej budowę przez spadkodawcę

PROBLEM

Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosił się klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W maju 2019 r. otrzymał on spadek po ojcu (jako jedyny spadkobierca). W skład spadku wchodziła m.in. nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym wybudowanym przez ojca klienta i oddanym do użytku w 2018 r. Ojciec klienta nabył grunt, na którym wybudowało ten dom, również w tym samym roku. Klient odziedziczył po ojcu kredyt zaciągnięty przez ojca na budowę tego budynku. Klient przyjął spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste). Następnie sprzedał odziedziczoną nieruchomość w lipcu 2021 r. W sierpniu 2021 r. ze środków uzyskanych z tej sprzedaży spłacił kredyt zaciągnięty przez ojca. Czy od przychodu osiągniętego ze sprzedaży tej nieruchomości mój klient może - jako koszt uzyskania przychodu - odliczyć spłacony po ojcu kredyt?

RADA

Tak, Pani klient może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży odziedziczonego domu kwotę spłaconego kredytu bankowego zaciągniętego przez zmarłego ojca. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, skutkuje obowiązkiem zapłaty PIT (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof).

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e ust. 1 updof). Podstawą obliczenia podatku jest w tym przypadku dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d updof, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanej nieruchomości (art. 30e ust. 2 updof). W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku do kosztów uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia zalicza się także udokumentowane koszty jej nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe. Przez ciężary spadkowe rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości (art. 22 ust. 6d updof).

W przedstawionej sytuacji kwota zadłużenia z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego przez ojca stanowi zobowiązanie zmarłego, czyli dług spadkowy. W związku z tym spłata tego długu stanowi u Pani klienta koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odziedziczonej po ojcu nieruchomości.

Pani klient będzie miał obowiązek rozliczyć sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w zeznaniu PIT-39 za 2021 r. Zeznanie to można złożyć od 15 lutego 2022 r. do 2 maja 2022 r. (w 2022 r. 30 kwietnia przypada w sobotę). Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.500.2021.2.KK).

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.500.2021.2.KK)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK