do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak po zmianach rozliczać jazdy prywatne służbowym samochodem

PROBLEM

Jednemu z naszych pracowników ponad rok temu powierzyliśmy na podstawie odrębnej umowy samochód służbowy o pojemności silnika 1400 cm3, z którego może on korzystać również do celów prywatnych. Jak po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu powinna być w jego przypadku ustalana miesięczna wartość dodatkowego przychodu generowanego z racji korzystania z samochodu pracodawcy do przejazdów innych niż służbowe?

RADA

Od 2022 r. o wysokości przychodu uzyskiwanego z tytułu odbywania jazd prywatnych autem służbowym decyduje nie pojemność silnika, a jego moc oraz to, czy pojazd jest elektryczny lub napędzany wodorem. Pozostałe reguły rozliczania wspomnianych jazd się nie zmieniły.

UZASADNIENIE

Pracownicy nierzadko przy wypełnianiu obowiązków pracowniczych poruszają się samochodami służbowymi. Bardzo często pojazdy te wykorzystywane są przez zatrudnionych bezpłatnie lub częściowo odpłatnie do celów prywatnych. Powoduje to po ich stronie przysporzenie majątkowe:

  • podlegające zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu,
  • którego wartość od początku 2015 r. ustala się ryczałtowo, biorąc pod uwagę pojemność pojazdu i liczbę dni jego prywatnego użytkowania przez zatrudnionego.

Ustalanie wartości przysporzenia majątkowego

Od 2022 r. ustawodawca w Polskim Ładzie przewidział zmiany w sposobie wyznaczania wartości omawianego świadczenia. W tym względzie po 31 grudnia 2021 r., w myśl nowych rozwiązań, trzeba kierować się nie pojemnością silnika, a jego mocą. Poza tym ważne jest, czy auto napędzane jest elektrycznie bądź wodorem. Szczegóły dotyczące tej modyfikacji przedstawiono w tabeli.

Tabela. Sposób ustalania w 2021 r. i 2022 r. wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

Pojemność silnika samochodu

(dotyczy lat 2015-2021)

Moc silnika samochodu / rodzaj pojazdu

(od 2022 r.)

Wysokość miesięcznego przychodu

Prywatne użytkowanie auta firmowego przez pełen miesiąc

Prywatne użytkowanie auta firmowego przez część miesiąca*

do 1600 cm3

Auta:

a) o mocy silnika do 60 kW lub

b) stanowiące pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem

250 zł

8,33 zł* × liczba dni prywatnego użytkowania auta firmowego w danym miesiącu

*250 zł / 30 = 8,33 zł

powyżej 1600 cm3

Auta inne niż wymienione w wierszu wyżej

400 zł

13,33 zł* × liczba dni prywatnego użytkowania auta firmowego w danym miesiącu

*400 zł / 30 = 13,33 zł

*Powyższe wynika z art. 12 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przy korzystania z firmowego auta w celach innych niż służbowe przez część miesiąca wartość korzyści ustala się za każdy dzień, w którym miały miejsce prywatne kursy w wysokości 1/30 "całomiesięcznych" kwot zryczałtowanego przychodu, czyli 1/30 z 250 zł lub z 400 zł.

Wyższy przychód pracownika

W poprzednim stanie prawnym przepisy budziły wątpliwości w zakresie przypisywania pracownikom przychodu z racji korzystania do celów prywatnych z aut służbowych napędzanych elektrycznie lub wodorowo, gdyż w ich przypadku trudno mówić o pojemności silnika. Z tego powodu zaproponowano, aby wymienione samochody rozliczane były na zasadach właściwych dla pojazdów spalinowych z silnikami o mocy nieprzekraczającej 60 kW.

Biorąc pod uwagę fakt, że samochody o wspomnianej mocy silnika posiadają maksymalnie 60 kW (ok. 82 KM), należy stwierdzić, że wielu spośród pracowników, którzy ze względu na pojemność auta firmowego mieli doliczane do przychodów do końca 2021 r. kwotę 250 zł, od stycznia 2022 r. uzyskuje z tego samego tytułu przychód na poziomie 400 zł, czyli o 150 zł wyższy.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik korzysta przy wypełnianiu obowiązków służbowych z auta firmowego o pojemności 1400 cm3, którego moc silnika to 80 kW. Samochodem tym przemieszcza się także w celach prywatnych. W styczniu 2022 r. przez 5 dni przebywał w podróży służbowej i z tego powodu w tym okresie wcale nie użytkował pojazdu pracodawcy. W związku z tym wygenerowany tytułem przejazdów "pozasłużbowych" przychód w styczniu powinien zostać ustalony jak poniżej:

400 zł / 30 dni = 13,33 zł,

13,33 zł × 26 dni stycznia, w czasie których auto firmowe wykorzystywane było również do celów prywatnych = 346,58 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że ww. pracownik:

  • otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości 4500 zł brutto,

  • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu, a z chwilą zatrudnienia złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 oraz deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK

rozliczenie jego styczniowych świadczeń powinno wyglądać następująco:

Poz.

Składniki

Działanie

Kwoty w zł

1.

Wynagrodzenie za pracę

4500,00

1a.

Wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

346,58

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

poz. 1 + poz. 1a

4 846,58

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

poz. 2 × 9,76%

473,03

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

poz. 2 × 1,5%

72,70

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

poz. 2 × 2,45%

118,74

6.

Razem skł. na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego

poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

664,47

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

poz. 2 - poz. 6

4 182,11

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

poz. 7 × 9%

376,39

9.

Koszty uzyskania przychodu

250,00

10.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania

0,00

11.

Ulga podatkowa dla "klasy średniej"

nie przysługuje

0,00

12.

Przychód do opodatkowania

poz. 1 + poz. 1a - poz. 6 - poz. 9 + poz. 10 - poz. 11 (po zaokrągleniu do pełnych zł)

3 932,00

13.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (stosowana na podstawie złożonego PIT-2)

425,00

14.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

(poz. 12 × 17%) - poz. 14

243,44

15.

Zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego

poz. 14 (po zaokrągleniu do pełnych zł)

243,00

16.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego

0,00

17.

Kwota netto

poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 15 - poz. 16

3 216,14

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt 8 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

  • art. 12 ust. 2a-2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK