do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak rozliczyć wydatek na automatykę do bramy wjazdowej w hali produkcyjnej

PROBLEM

2 stycznia 2022 r. nabyłem automatykę do bramy wjazdowej za 6000 zł netto. Wydatek dotyczy hali produkcyjnej już odebranej i widniejącej w ewidencji środków trwałych. Czy taki wydatek mogę zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Czy to podwyższenie wartości hali?

RADA

W przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczyć wydatek poniesiony na nabycie automatyki do bramy wjazdowej bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych wydatków wskazanych w art. 23 updof. Z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c updof wynika, że nie stanowią kosztów podatkowych wydatki na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 updof powiększają wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Z art. 22g ust. 17 updof wynika, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i powodują one wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik poniósł wydatek ulepszeniowy o wartości 6000 zł netto. Z uwagi na to, że wydatek ten został poniesiony 2 stycznia 2022 r., można przyjąć, że jest to pierwszy w 2022 r. tego rodzaju wydatek. W związku z tym, ze względu na nieprzekroczenie limitu 10 000 zł, wydatek ten nie jest wydatkiem na ulepszenie środka trwałego (hali produkcyjnej), o którym mowa w art. 22g ust. 17 updof. Oznacza to, że podatnik może go zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Inaczej rzecz by się miała, gdyby wydatek na automatykę do bramy został poniesiony w trakcie 2022 r. i byłby kolejnym wydatkiem dotyczącym hali produkcyjnej. Jeżeli tym wydatkiem doszłoby do przekroczenia kwoty 10 000 zł, wówczas podatnik nie mógłby go zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych. Musiałby o niego zwiększyć wartość początkową hali produkcyjnej jako środka trwałego.

Podstawa prawna:

  • art. 22g ust. 17 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK