do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy płatność gotówką za usługę nabytą od kontrahenta spoza UE może być kosztem

PROBLEM

Nabyłem usługę od kontrahenta spoza UE. Czy mogę zapłacić za nią gotówką? Czy też powinienem zrobić przelew? Należność za usługę przekracza 20 000 zł. Czy jak zapłacę gotówką, to będę miał koszt podatkowy?

RADA

W przedstawionej sytuacji może Pan zapłacić kontrahentowi spoza UE gotówką, jednak będzie to dla Pana niekorzystne podatkowo. Płacąc w ten sposób, utraci Pan możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych wydatków uregulowanych gotówką, w przypadku gdy:

  1. obiema stronami transakcji, z której wynika płatność, są przedsiębiorcy,
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty; transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji (art. 22p ust. 1 pkt 1 updof w zw. z art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców).

W przedstawionej sytuacji spełnione są oba z ww. warunków. Po pierwsze, wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r. wartość transakcji między przedsiębiorcami, które powinny być regulowane przelewem, a nie gotówką, zostanie obniżona z 15 000 zł do 8000 zł. Takie zmiany wprowadzi Polski Ład.

Po drugie, stronami transakcji są przedsiębiorcy. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, że płatność ma zostać dokonana na rzecz przedsiębiorcy z innego kraju niż Polska. Zdaniem MF wskazany warunek obejmuje zarówno płatności dokonane na rzecz polskich przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców z zagranicy. Potwierdza to pismo z 8 lutego 2017 r., sygn. DD6.054.4.2017, w którym możemy przeczytać, że:

MF (…) w związku z tym, że obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy transakcji, których stroną jest "inny przedsiębiorca" należy uznać, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Mimo że przywołane pismo zostało wydane na podstawie obowiązującego w 2017 r. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to pozostaje ono aktualne również w obecnym stanie prawnym. Wynika to z tego, że treść obowiązującego obecnie art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, do którego odwołuje się art. 22p updof, jest analogiczna jak treść art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do którego art. 22p updof odwoływał się w 2017 r.

Podstawa prawna:

  • art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

  • art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 162

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 8 lutego 2017 r. (sygn. DD6.054.4.2017)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK