do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 19.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można zaliczyć do kosztów karę umowną zapłaconą za złamanie zakazu konkurencji

PROBLEM

Przedsiębiorca prowadzi sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. 1 października 2019 r. zawarł z firmą X umowę o współpracy handlowej. Na jej mocy świadczył na rzecz swojego kontrahenta usługi dystrybucyjne w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do samochodów. Został w tej umowie zobowiązany do zaniechania podejmowania działalności konkurencyjnej na terenie, na którym firma X prowadzi punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do samochodów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przedsiębiorca ma zapłacić karę umowną. 30 września 2021 r. umowa pomiędzy przedsiębiorcą a firmą X została rozwiązana. Od 1 października 2021 r. rozpoczął swój bieg 12-miesięczny termin obowiązywania zakazu konkurencji. Mimo zakazu przedsiębiorca uznał za korzystniejsze dla niego dalsze prowadzenie własnego sklepu z częściami i akcesoriami samochodowymi, czym w opinii firmy X naruszył zakaz konkurencji. Naruszenie to miało uzasadnienie ekonomiczne, gdyż spodziewane przez przedsiębiorcę zyski z prowadzonego sklepu powinny przewyższyć wysokość kary umownej. Podstawowym jednak powodem, dla którego przedsiębiorca zdecydował się na złamanie zakazu konkurencji, było przekonanie, że okres wymaganych 12 miesięcy powstrzymania się od działań konkurencyjnych wobec firmy X będzie skutkował nieodwracalną utratą dotychczasowych klientów i utraceniem istotnych źródeł przychodu. Czy w takim przypadku przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów zapłaconą karę umowną?

RADA

Tak, w przedstawionej sytuacji przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów zapłaconą karę umowną. Takie stanowisko zajmują również organy podatkowe. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów kar umownych zapłaconych z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,
  • wad wykonanych robót i usług,
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłoki w usunięciu wad towarów,
  • zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof).

Tylko kary zapłacone z ww. tytułów nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe kary umowne mogą stanowić koszt podatkowy, o ile zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych potwierdzają, że kary umowne zapłacone z tytułu podjęcia działalności konkurencyjnej mogą być kosztem podatkowym, jeśli podatnik wykaże racjonalność w ich zapłacie. Do takich przypadków należy sytuacja, w której nieprzestrzeganie klauzuli konkurencyjności miało zabezpieczyć podatnika przed utratą przychodów (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.779.2020.1.KO, oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/1/423-56/14/BK).

W przedstawionej sprawie złamanie zakazu konkurencji było podyktowane takimi względami, jak:

  • nieodwracalna utrata dotychczasowych klientów oraz
  • utrata istotnych źródeł przychodu.

Powody te z całą pewnością przemawiają za uznaniem, że poniesienie przez przedsiębiorcę wydatku na zapłatę kary umownej było działaniem racjonalnym i uzasadnionym ekonomicznie. To oznacza, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów zapłaconą karę umowną.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK