do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę za holowanie samochodu

PROBLEM

Służbowy samochód osobowy uległ awarii w trasie. Była ona na tyle poważna, że uniemożliwiała dalszą bezpieczną podróż. W związku z tym pojazd został odholowany przez wyspecjalizowaną firmę do naszej siedziby. Za usługę holowania otrzymaliśmy fakturę. Czy w księgach rachunkowych wydatek ten należy ująć jako usługi obce czy też jako pozostałe koszty operacyjne. Czy z faktury tej należy odliczyć 50% VAT jak w przypadku faktur za paliwo i czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków?

RADA

Koszty związane z holowaniem samochodu należy ujmować w księgach rachunkowych na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. Zakładając, że samochód nie był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, będą mogli Państwo odliczyć od tej faktury tylko 50% kwoty VAT naliczonego. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można 75% wydatków na usługę holowania oraz 75% kwoty VAT niepodlegającej odliczeniu. Szczegóły wraz z ewidencją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Awaria samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej jest zdarzeniem pośrednio związanym z działalnością operacyjną jednostki. Awaria i holowanie stanowią bowiem zdarzenia, które nie są związane z podstawową działalnością operacyjną (stanowią jedynie efekt pośredni tej działalności). W związku z tym koszty holowania samochodu, który uległ awarii, będą ewidencjonowane w księgach rachunkowych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości). Koszt holowania ujęty na koncie "Pozostałe koszty operacyjne" będzie powiększony o kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu.

Holowanie samochodu a możliwości odliczenia VAT

Jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany do tzw. "celów mieszanych", tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i na potrzeby prywatne, to podatnik może odliczać tylko 50% kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami (por. art. 86a ustawy o VAT). Wydatkiem takim jest usługa holowania samochodu. Kwota VAT, który nie podlega odliczeniu, będzie ewidencjonowana łącznie z ceną netto usługi holowania (powiększy koszt ujęty na koncie "Pozostałe koszty operacyjne").

Przypomnieć należy przy okazji, że:

 • podatnicy mogą odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, jeśli te są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej; przy czym przyjmuje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, gdy nie tylko wyklucza się jego użycie dla celów niezwiązanych z działalnością, ale również prowadzona jest ewidencja przebiegu potwierdzająca taki sposób wykorzystywania samochodu,
 • podatnicy zwolnieni z VAT nie odliczają VAT, a tym samym kwota VAT w całości powiększy koszt usługi holowania.

Holowanie samochodu a koszt uzyskania przychodów

Niewątpliwie wydatki na holowanie zepsutego firmowego samochodu osobowego spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich za koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof. Jednakże ustawy o podatku dochodowym je limitują, wskazując, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodów:

§

25% poniesionych wydatków, (…), z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika

- art. 16 ust. 1 pkt 51 updop i art. 23 ust. 1 pkt 46a updof.

Konsekwencją tych uregulowań jest możliwość zaliczenia przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów jedynie 75% wydatków na holowanie samochodu osobowego. Co istotne, limit 75% dotyczy również kwoty VAT niepodlegającego odliczeniu. Tym samym, gdy holowany samochód służbowy był wykorzystywany do tzw. "celów mieszanych", to kosztem uzyskania przychodów będzie:

 • 75% kwoty netto usługi holowania oraz
 • 75% kwoty VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu.

Ubezpieczenie AC a możliwość uznania kosztów holowania za koszt uzyskania przychodów. Ustawy o podatku dochodowym (art. 16 ust. 1 pkt 50 updop i analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 48 updof) uzależniają możliwość uznawania niektórych kosztów za koszty uzyskania przychodu od tego, czy samochód posiada ubezpieczenie AC. Dotyczy to sytuacji

 • likwidacji pojazdu,
 • utraty pojazdu,
 • remontów powypadkowych pojazdu.

Holowanie pojazdu w wyniku awarii nie jest żadną z tych sytuacji. Koszt z tym związany może być więc uznany za koszt uzyskania przychodu. Awaria, jakiej uległ pojazd, wymaga jedynie naprawy (nie jest to remont powypadkowy, o którym mowa w przytoczonym przepisie). Tym samym trudno powiązać to zdarzenie (awarię) z jakąkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji. Nawet w sytuacji, w której usługa holowania okazałaby się niezbędna z powodu wypadku, a nie awarii, to brak ubezpieczenia AC nie stanowi przeszkody wyłączającej prawo zaliczenia wydatków na holowanie pojazdu do kosztów podatkowych. Holowanie powypadkowego auta nie stanowi bowiem elementu remontu powypadkowego pojazdu.

Przykład

Jednostka posiada służbowy samochód osobowy wpisany do ewidencji środków trwałych. W trakcie użytkowania uległ on awarii, powodującej że niezbędne okazało się odholowanie go do siedziby przez wyspecjalizowaną firmę.

Faktura za holowanie

 • wartość brutto 738 zł

 • VAT naliczony 138 zł

 • wartość netto 600 zł

Jednostka wykorzystuje samochód osobowy do celów "mieszanych". Do celów ustalenia wyniku podatkowego stosuje w księgach rachunkowych odpowiednią analitykę do konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Obliczenia dla celów podatkowych:

 • VAT podlegający odliczeniu z faktury za usługę holowania 138 zł × 50% = 69 zł

 • Wartość usługi holowania powiększona o kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu 600 zł + 69 zł = 669 zł

 • Wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu 669 zł × 75% = 501,75 zł

 • Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodów 669 × 25% = 167,25 zł

 1. Faktura za usługę holowania - wartość brutto

Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" 738 zł

Ma konto 21-1 "Rozrachunki z dostawcami krajowymi" 738 zł

 1. Faktura za usługę holowania - VAT naliczony podlegający odliczeniu

Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" 69 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 69 zł

 1. Faktura za usługę holowania - wartość netto wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu stanowiące koszty uzyskania przychodów

Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" w analityce "Pozostałe koszty operacyjne - stanowiące koszty uzyskania przychodów" 501,75 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 501,75 zł

 1. Faktura za usługę holowania - wartość netto wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" w analityce "Pozostałe koszty operacyjne - nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów" 167,25 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 167,25 zł

 1. WB - uregulowanie zobowiązania wobec firmy wykonującej usługę holowania

Wn konto 21-1 "Rozrachunki z dostawcami krajowymi" 738 zł

Ma konto 13-1 "Rachunek bieżący" 738 zł

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217

 • art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 50 i 51 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

 • art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 46a i 48 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574

 • art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK