do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 17.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można zaliczyć do kosztów składkę płaconą na rzecz samorządu zawodowego

PROBLEM

Klient mojego biura rachunkowego prowadzi prywatną praktykę lekarską. Uiścił składkę na rzecz okręgowej izby lekarskiej. Czy taka składka stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów?

RADA

Tak, klient Pani biura rachunkowego może zaliczyć do kosztów podatkowych składkę opłaconą na rzecz okręgowej izby lekarskiej.

UZASADNIENIE

Jedynym przepisem ograniczającym możliwość rozliczania w kosztach składek członkowskich płaconych przez podatników na rzecz organizacji, w której podatnik jest członkiem, jest art. 23 ust. 1 pkt 30 updof. Z przepisu tego wynika, że podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów:

§ składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.

Z powyższego wynika, że podatnicy - co do zasady - nie mogą zaliczać do kosztów składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa. Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy podatnik płaci składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa. Tego rodzaju składki nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych.

Z pytania wynika, że klient Pani biura jest lekarzem i zapłacił składkę na rzecz okręgowej izby lekarskiej. Każdy lekarz podlega obowiązkowo wpisowi na listę członków okręgowej izby lekarskiej i z tego tytułu ciąży na nim ustawowy obowiązek opłacania składki na rzecz samorządu lekarskiego (zob. art. 6, art. 8 i art. 114 ustawy o izbach lekarskich). Zatem wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z koniecznością przynależności do okręgowej izby lekarskiej i obowiązkiem uiszczania składek członkowskich na jej rzecz. W konsekwencji mamy tutaj do czynienia ze składką obowiązkową, tj. składką na rzecz organizacji, do której przynależność jest obowiązkowa. To oznacza, że Pani klient może zaliczyć do kosztów składkę opłaconą na rzecz okręgowej izby lekarskiej, do której przynależy. Zaprezentowane stanowisko potwierdzają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.350.2020.2.MK).

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574

  • art. 6, art. 8 i art. 114 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK