do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 4/2019, data dodania: 15.03.2019

Porada aktualna na dzień 21-04-2019

Czy pracownik, który otrzymał upominek z okazji jubileuszu firmy, osiąga przychód ze stosunku pracy

PROBLEM

Za kilka tygodni Spółka z o.o. obchodzi jubileusze 25-lecia istnienia. Z tej okazji zamierza przekazać pracownikom upominek w postaci zegarka o niewielkiej wartości z wygrawerowanym na trwałe logo Spółki. Upominek ten otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni na określony dzień w Spółce, na podstawie umowy o pracę. Nabycie upominku nastąpi ze środków obrotowych Spółki. Głównym celem przyznania upominku jest uczczenie jubileuszu oraz podkreślenie roli każdego pracownika w kształtowaniu wartości Spółki. Upominek nie będzie stanowił dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę. Otrzymywanie tego rodzaju upominku przez pracowników nie wynika z zawartych ze Spółką umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych Spółki. Pracownicy nie oczekują zatem od Spółki tego rodzaju świadczeń, a przyznanie upominku stanowi jednostronną decyzję zarządu Spółki podjętą w związku z obchodami jubileuszu. Takie uczczenie jubileuszu będzie stanowić pozytywny bodziec, który wzmocni więź pracowników ze Spółką. Czy wartość przekazanych pracownikom upominków z okazji jubileuszu Spółki stanowić będzie dla nich przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka ma obowiązek pobrania zaliczki na PIT?

RADA

Wręczenie pracownikom przez Spółkę prezentu okolicznościowego w postaci drobnego upominku (zegarka z wygrawerowanym na trwałe logo Spółki) nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. W związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na PIT od tego świadczenia. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, w tym także świadczenia otrzymywane nieodpłatnie (art. 12 ust. 1 updof). Jednocześnie przepisy updof nie definiują pojęcia "nieodpłatne świadczenie", o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. W praktyce przyjmuje się, że nieodpłatnym świadczeniem jest każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznał, że nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód pracownika, tylko gdy:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Kierując się stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, należy stwierdzić, że obiektywne kryterium - wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest spełnione, gdy pracodawca wręcza pracownikom prezenty okolicznościowe w postaci drobnego upominku (tj. zegarka o niewielkiej wartości z wygrawerowanym na trwałe logo Spółki). W tym przypadku, nawet jeśli te upominki będą przekazywane w ramach firmowych uroczystości za zgodą obdarowanego, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie spotkania mające na celu uhonorowanie obdarowanych i przekazanie upominków, pracownik wydałby pieniądze na ich zakup.

Podsumowując, wręczenie pracownikom przez Spółkę prezentu okolicznościowego w postaci drobnego upominku (zegarka o niewielkiej wartości z wygrawerowanym na trwałe logo Spółki) nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. Z tego powodu na Spółce nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na PIT od tego świadczenia. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.484.2018.1.ID).

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 303

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK