do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 4/2019, data dodania: 15.03.2019

Porada aktualna na dzień 24-04-2019

Jak rozliczyć koszty remontu mieszkań kupionych na wynajem

PROBLEM

Kupiłam trzy mieszkania na wynajem. Zatrudniłam pracowników do ich wyremontowania. Czy wydatki na remont, w tym wynagrodzenia pracowników, mogę zaliczyć bezpośrednio do kosztów, czy powinnam o nie zwiększyć wartość początkową mieszkań?

RADA

Koszty remontów mieszkań kupionych na wynajem, w tym koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, powinny zwiększyć ich wartość początkową jako środków trwałych. Wydatki te nie mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Wydatki na remont przedmiotów wynajmu, co do zasady, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Od wydatków na remonty tych przedmiotów odróżnić należy wydatki na ich ulepszenie. Wydatki na ulepszenie przedmiotów wynajmu powiększają bowiem ich wartość początkową jako środków trwałych (zob. art. 22g ust. 17 updof) i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (zob. art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c updof).

Podobnie jak wydatki na ulepszenie traktowane są wydatki na remont przedmiotów wynajmu ponoszone przed ich oddaniem do używania w ramach wynajmu. W szczególności stanowisko takie reprezentują organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-300/14-2/KO), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 września 2014 r. (sygn. ITPB1/415-608b/14/MW) oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2017 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.410.2017.1). Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji:

MF (…) wydatki związane z opisanym remontem, poniesione przed oddaniem lokalu mieszkalnego do wynajmu, należy uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego, jakim jest lokal mieszkalny. W sytuacji bowiem, gdy podatnik ponosi wydatki mające na celu przystosowanie środka trwałego do używania (np. najmu), wówczas wartość poczynionych nakładów stanowi obok ceny nabycia element wartości początkowej środka trwałego.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym stanie faktycznym. Mieszkania są remontowane tak, aby nadawały się do wynajęcia. W konsekwencji o koszty remontów mieszkań kupionych na wynajem, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do ich wyremontowania, powinna Pani zwiększyć wartość początkową tych mieszkań jako środków trwałych. Koszty te nie mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1, art. 22g ust. 17 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 303

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK