do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można zaewidencjonować w pkpir fakturę za usługę cateringową

PROBLEM

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Pod koniec listopada 2021 r. zorganizowałem spotkanie z 5 klientami. Otrzymałem fakturę za catering - szwedzki stół zamówiony na to spotkanie. Koszt cateringu 420 zł netto. Czy mogę odliczyć VAT z takiej faktury i zaliczyć ją do kosztów?

RADA

W przedstawionej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za nabytą usługę cateringową. Podatnik ma również prawo zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Odpowiedź na zadane pytania należy rozpocząć od wskazania różnic pomiędzy usługami gastronomicznymi a usługami cateringowymi. Usługi te nie są tożsame. Nie należy ich jednakowo klasyfikować. W PKWiU ustawodawca w dziale 56 "Usługi związane z wyżywieniem" sklasyfikował pod symbolami:

- 56.1 "Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych",

-56.2 "Usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne", z tym że pod symbolem PKWiU 56.21 sklasyfikowano "Usługi przygotowania i dostarczenia żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych", natomiast pod symbolem PKWiU 56.29 "Pozostałe usługi gastronomiczne".

Usługa gastronomiczna to usługa polegająca na przygotowaniu i podaniu posiłku, tam gdzie jest on przygotowywany. Usługa cateringowa zaś, to dostarczenie gotowego posiłku w miejsce wskazane podczas jego zamawiania.

Odliczenie VAT od usługi cateringowej

Podatnicy mogą odliczać VAT od towarów i usług, które są przez nich wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Ustawa o VAT wskazuje katalog czynności, które są enumeratywnie wymienione jako niedające prawa do odliczania od nich VAT. Podatnik nie ma prawa do odliczania VAT m.in. od usług gastronomicznych, z nieistotnym w omawianym przypadku wyjątkiem (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). W odniesieniu do usług cateringowych ustawodawca nie wprowadził takiego wyłączenia. To oznacza, że podatnik musi każdorazowo dokonywać weryfikacji, czy nabył usługi gastronomiczne, które nie uprawniają go do odliczania od nich VAT, czy też usługi cateringowe dające prawo do odliczenia. Na taką konieczność zwracają również uwagę organy podatkowe w wydawanych wyjaśnieniach. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.946.2018.1.ICz, możemy przeczytać:

MF (...) wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, o ile przedmiotem nabycia są faktycznie usługi cateringowe sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu PKWiU. Podkreślenia wymaga, że usługi cateringowe - nie stanowią usług gastronomicznych, których nabycie zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku naliczonego. (...)

Z pytania wynika, że podatnik zamówił do swojej siedziby, w której odbyło się spotkanie z jego kontrahentami, tzw. szwedzki stół. Taka usługa z całą pewnością ma charakter usługi cateringowej. Ponieważ spotkanie z kontrahentami służyło wykonywanym przez podatnika czynnościom opodatkowanym VAT, to podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup usług cateringowych.

Wydatek na nabycie usługi cateringowej a koszt uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 updof. W art. 23 ust. 1 pkt 23 updof wyłączono z kosztów uzyskania przychodu wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyłączenie to nie znajdzie zastosowania w sytuacji opisanej w pytaniu, gdyż podatnik zakupił usługę cateringową, a nie gastronomiczną. Ponadto samo spotkanie z kontrahentami ani też zapewniony w jego trakcie catering nie nosił cech okazałości i wytworności, które cechują wydatki reprezentacyjne. To oznacza, że wydatek ten może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Przykład

Jan Kowalski będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją soków jabłkowych. Poprzez inwestycję w nowe urządzenie rozpoczął również produkcję gęstych przecierów. Chcąc rozpropagować nowy produkt, postanowił zorganizować spotkanie ze stałymi kontrahentami, na którym pracownicy działu handlowego zaprezentowali nowość oferowaną przez przedsiębiorstwo podatnika. Na to spotkanie, w ramach poczęstunku, zamówiony został catering w postaci szwedzkiego stołu. Świadczenie to zostało udokumentowane fakturą z 25 listopada 2021 r. na kwotę netto 700 plus VAT w kwocie 56 zł. Jan Kowalski ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury oraz zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Ewidencja w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe wydatki

Razem wydatki
(12 + 13)

gr

gr

1

2

3

6

13

14

800

25-11-2021

FV 63/11/2021

Usługa cateringowa

700

00

700

00

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

  • art. 86 ust. 1 , art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK