do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy świadcząc usługi koordynacji projektu unijnego, można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu

PROBLEM

Klient mojego biura rachunkowego podpisał umowę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji koordynatora projektu unijnego. Do jego obowiązków będzie należało opracowanie dokumentów projektowych, informowanie o podjętych i planowanych działaniach związanych z zarządzaniem i rozliczeniem projektu, prowadzenie dokumentacji projektu, przygotowanie korespondencji związanej z realizacją projektu, udział w kontrolach, przygotowanie promocji projektu, wypełnianie wniosków o płatność, rekomendowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów, doradztwo w zakresie zorganizowania biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi (oznakowanie) oraz udział w zamawianiu produktów i usług wymienionych w budżecie projektu. Czy mój klient będzie mógł wybrać w 2022 r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli tak, to jaką stawkę powinien stosować? Czy słowo "doradztwo", które pojawia się w zakresie obowiązków mojego klienta, powoduje, że będzie on musiał się zarejestrować do VAT czy też nadal może korzystać ze zwolnienia podmiotowego? Chciałabym dodać, że mój klient będzie się zajmował merytorycznym rozliczeniem już przyznanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a nie doradzaniem, jaki projekt jest korzystniejszy czy bardziej opłacalny.

RADA

W przedstawionej sytuacji Pani klient będzie mógł w 2022 r. wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Stawka ryczałtu dla świadczonych przez niego usług wynosi 8,5%. Mimo że wskazany w pytaniu zakres obowiązków obejmuje czynności w zakresie doradztwa, to nie wyłącza to możliwości korzystania przez Pani klienta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym są wyłączone przychody osiągane z:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 uzpd).

W 2022 r. zakres tych czynności nie zmieni się (zwłaszcza w ramach uchwalonego 29 października 2021 r. tzw. Polskiego Ładu). To oznacza, że klient Pani biura będzie mógł w 2022 r. wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla usług koordynacji projektu unijnego

Charakter przedstawionych w pytaniu usług nakazuje uznać je za usługi kompleksowe klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 70.22.2. Grupowanie to obejmuje pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych. Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie to obejmuje między innymi usługi zarządzania projektami, które mogą dotyczyć budżetu, rachunkowości i kontroli kosztów, zamówień, planowania czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców, kontroli, jakości itp. Zasadniczy charakter tym usługom nadają czynności zarządzania, a nie doradztwa. W związku z tym usługi te nie stanowią usług doradztwa związanych z zarządzaniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m uzpd, które podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 15%. To oznacza, że przychody ze świadczenia wskazanych usług podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a uzpd). Stawka dla tych usług nie zmieni się w 2022 r.

Usługi koordynacji projektu unijnego a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT

Usługi, o których mowa w pytaniu, nie stanowią usług doradztwa, których świadczenie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Należy bardzo wyraźnie odróżnić usługi doradztwa od usług kompleksowych obejmujących m.in. czynności w zakresie doradztwa, którym zasadniczy charakter nadają jednak inne czynności niż doradztwo. Przyjęcie odmiennego stanowiska wyłączałoby możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez wielu podatników świadczących usługi kompleksowe, które zawierają w sobie pierwiastek doradztwa (np. usługi szkoleniowe). W związku z tym należy uznać, że klient Pani biura nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Nie będzie musiał rejestrować się jako podatnik VAT. Z uwagi na brak interpretacji podatkowych wydanych w analogicznych do zaprezentowanego stanach faktycznych zalecamy potwierdzenie przedstawionego stanowiska, składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie. To jedyny sposób na wyeliminowanie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993

  • art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK