do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 04.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Kiedy rozliczyć korektę "in minus" dotyczącą WNT

PROBLEM

W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?

RADA

Korektę zmniejszającą dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik powinien uwzględnić w ramach pliku JPK_V7M za październik 2021 r. Powinien tak uczynić zarówno w zakresie podatku należnego, jak i w zakresie podatku naliczonego. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Do 30 września 2021 r. przepisy nie wskazywały wprost okresu rozliczeniowego, w którym należy uwzględniać korekty "in minus" dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT jest nabywca.

Najczęściej podatnicy uwzględniali taką korektę w zależności od jej przyczyny. Przy czym w odniesieniu do przyczyn zaistniałych po dokonaniu transakcji korekty "in minus" były przez podatników z reguły dokonywane w okresach, w których otrzymali oni dokumenty korygujące.

Kiedy dokonujemy korekty "in minus" z tytułu WNT od 1 października 2021 r.

Z dniem 1 października 2021 r. dodane zostały przepisy regulujące tę kwestię wprost. Z dodanych art. 29a ust. 15a oraz art. 30a ust. 1a ustawy o VAT wynika obecnie, że w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. W konsekwencji - jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 2:

(…) jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość), to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja (korekta wsteczna). W sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu transakcji (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji, takie jak udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta itp.), korekta powinna być dokonana "na bieżąco", w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie rozliczenia pierwotnej transakcji.

Nie ma zatem powodu, aby zaistnienie przyczyny korekty utożsamiać z otrzymaniem dokumentu korygującego. W związku z tym obecnie korekty "in minus" dotyczące omawianych transakcji często należy rozpoznawać w innych okresach rozliczeniowych niż okresy rozliczeniowe otrzymania dokumentu korygującego.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji przyczyną korekty był zwrot towarów. Przyczyna korekty wystąpiła w październiku 2021 r., ponieważ wtedy doszło do częściowego zwrotu towarów. Zatem korektę zmniejszającą dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik powinien uwzględnić w ramach pliku JPK_V7M za październik 2021 r.

W którym momencie dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego

Kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (jak również z tytułu importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca) stanowią jednocześnie kwoty podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT). Kwoty te mogą być przez podatników odliczane.

Otóż z dniem 1 października 2021 r. dodany również został art. 86 ust. 19c ustawy o VAT, z którego wynika, że w omawianych przypadkach nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania. A zatem w przedstawionej sytuacji korektę zmniejszającą dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik powinien uwzględnić w ramach pliku JPK_V7M za październik 2021 r. zarówno w zakresie podatku należnego, jak i w zakresie podatku naliczonego.

Podstawa prawna:

  • art. 29a ust. 15a, art. 30a ust. 1a oraz art. 86 ust. 19c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK