do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 04.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jaki VAT naliczyć przy sprzedaży internetowych kursów językowych

PROBLEM

Podatnik za pośrednictwem specjalnej strony internetowej sprzedaje kursy językowe. W ramach tej usługi kursanci mają dostęp do poszczególnych lekcji, w tym do dodatkowych materiałów wideo, ćwiczeń oraz opiekę dedykowanego nauczyciela. Czy z tytułu tej sprzedaży podatnik powinien naliczać VAT?

RADA

Sprzedaż kursów językowych, również tych internetowych, jest zwolniona z VAT. Sprzedawane kursy językowe nie są co prawda lekcjami na żywo, ale nadal jest to usługa związana z nauczaniem. Zatem z tytułu dokonywania takiej sprzedaży nie należy naliczać VAT. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Nauka języków na internetowych kursach on-line to w dzisiejszych czasach żadna nowość, a wręcz powszechność, szczególnie w dobie pandemii. Nie musi polegać na regularnym uczęszczaniu na zajęcia, ponieważ Internet umożliwia naukę bez wychodzenia z domu.

Organizatorzy takich kursów mają jednak wątpliwości, czy przysługuje im prawo zastosowania stawki zwolnionej w odniesieniu do świadczonej usługi, z uwagi właśnie na nietradycyjną formę jej świadczenia. O ile bowiem w przypadku tradycyjnych kursów językowych, gdzie jest bezpośredni kontakt kursanta z nauczycielem, nie ma wątpliwości co do możliwości stosowania zwolnienia z VAT, o tyle w odniesieniu do kursów realizowanych przez Internet nie jest to już takie oczywiste.

Ze zwolnienia z VAT mogą korzystać określone w pkt 28 art. 43 ust. 1 usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zastrzeżenie to powoduje, że jeżeli usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku na podstawie jednego z tych przepisów (tj. art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29), to zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, nie ma zastosowania (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2012 r., sygn. IPPP1/443-909/12-2/PR, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 marca 2014 r., sygn. ILPP2/443-1206/13-2/MN). W innych przypadkach usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Usługi nauczania języków obcych są zwolnione z VAT. Przy czym ze zwolnienia tego korzystają także te usługi, które są świadczone przez podatników nieprowadzących na co dzień szkół językowych.

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że zwolnienie to obejmuje nie tylko usługi nauczania języków obcych na żywo, ale również usługi nauczania języków obcych świadczone w formie gotowych kursów udostępnianych na platformie internetowej. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r. (sygn. DOP7.8101.61.2021.FMLM.1), w której czytamy:

(…) w okolicznościach opisanych we wniosku (…) świadczenie przez Wnioskodawcę usług nauczania języka obcego w formie kursów udostępnianych na stronie internetowej będzie usługą nauczania języków obcych, gdyż taki jest cel tej usługi - bez względu na formę w jakiej będzie świadczona. W związku z tym usługa ta będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.416.2021.2.MGO) czytamy, że:

(…) kursy językowe w formie lekcji video (tzn. w czasie nierzeczywistym, bez realnego spotkania typu uczeń-nauczyciel i konsultacji na żywo) rozpowszechniane za pomocą sklepu internetowego i przygotowane przez nauczycieli, z którymi firma Wnioskodawcy nawiąże współpracę na podstawie stosownej umowy będą traktowane jako nauczanie języków obcych i w związku z tym tego typu działalność podlega pod zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Prowadzi to do wniosku, że sprzedaż internetowych kursów językowych jest zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Z tytułu dokonywania takiej sprzedaży nie należy zatem naliczać VAT. Nie ma tutaj żadnego znaczenia fakt, że lekcje odbywają się bez bezpośredniego spotkania ucznia z nauczycielem i bez konsultacji "na żywo".

Na zakończenie warto także dodać, że zwolnienie z VAT obejmuje wszelkie usługi nauczania języków obcych. Dedykowane jest także podmiotom, które świadczą usługi nauczania języków, a jednocześnie nie prowadzą na co dzień szkół językowych. Przeszkody w korzystaniu ze wskazanego zwolnienia nie stanowi również fakt świadczenia usług nauczania języków obcych z wykorzystaniem podwykonawców, w tym zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2012 r., sygn. IBPP1/443-1513/11/LSz, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., sygn. IPPP3/4512-294/15-2/IG).

Podstawa prawna:

  • art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2012 r. (sygn. IPPP1/443-909/12-2/PR)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 marca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-1206/13-2/MN)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r. (sygn. DOP7.8101.61.2021.FMLM.1)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.416.2021.2.MGO)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2012 r. (sygn. IBPP1/443-1513/11/LSz)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-294/15-2/IG)

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK